image
hl1

„PORTRET MOJEJ BABCI, MOJEGO DZIADKA” KONKURS

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PORTRET MOJEJ BABCI, MOJEGO DZIADKA”

Organizator:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie

Koordynatorzy:

Dorota Bożek – Chrobak

Weronika Pisera

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Poszerzanie wiadomości dzieci o technikach plastycznych.

Rozwijanie wyobraźni dzieci.

Pogłębianie więzi pokoleniowej między dziadkami a wnuczętami.

Zasady konkursu:

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie.

2) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej PORTRET Babci lub Dziadka. Można wykonać również ich wspólny portret.

 3) Praca powinna być wykonana w formacie A4, wybraną przez siebie techniką

  z wykorzystaniem elementów przestrzennych.

4) Każdy autor może dostarczyć JEDNĄ wykonaną samodzielnie pracę.

5)  Prace (na odwrocie) powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka oraz  nazwę grupy.

6) Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych osobowych (w tym wizerunku) na stronie internetowej przedszkola.

Termin składania prac

 Prace należy dostarczyć do wychowów grup do 21.01.2022 r.  do godziny 12.00. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.01.2022 r.

Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

hl1

No comments yet