image
hl1

Dokumentowanie pracy dziecka

Drodzy Rodzice,

Czas kwarantanny można wykorzystać na  wspólne poszukiwanie, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci. Każdego dnia zachęcajmy dzieci do rozwijania wyobraźni oraz kreatywności przy użyciu dostępnych materiałów i środków technicznych.

Prosimy o przesyłanie do każdego piątku zdjęć , krótkich nagrań dokumentujących prace dziecka w ciągu tygodnia do wychowawców grup. W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcą.

hl1

No comments yet