image
hl1

Dyżur wakacyjny

 

Szanowni Rodzice

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów informuję, iż Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  w Chocianowie

będzie pełniło dyżur w miesiącu sierpniu. Na terenie placówki organizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w reżimie sanitarnym.

Prosimy rodziców, którzy deklarowali chęć skorzystania z dyżuru wakacyjnego o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi

w związku z zagrożeniem wystąpienia zachorowania na koronawirusa oraz wypełnienie i złożenie w sekretariacie placówki

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  niezbędnych dokumentów do dn. 10 lipca.  

 

Dokumenty i procedury do pobrania:

 

Procedura bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w czasie trwania pandemii koronawirusa

Procedura na wypadek pojawienia się zachorowania dziecka lub pracownika Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie na COVIC – 19

Deklaracja zapisu dziecka

Oświadczenie rodzica

Upoważnienie do odbioru dziecka w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zarażeniem Covid-19

 

Z poważaniem

Barbara Chruściel

Dyrektor Przedszkola z Oddziałam Integracyjnymi w Chocianowie

hl1

No comments yet