image
hl1

Ferie na wesoło !

Podczas ferii zimowych dzieci brały udział w wielu ciekawych zabawach i niecodziennych zajęciach. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach z chustą animacyjną, zabawach plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, zabawach i grach ruchowych oraz słuchały czytanych bajek, które rozwijały ich wyobraźnię, kreatywność, pobudzały do działania i zdrowej rywalizacji. Każdy dzień wypełniony był zajęciami o charakterze integracyjnym, twórczym oraz rozwijającym komunikację w grupie i pozytywną samoocenę. W czasie ferii odbyły się zajęcia badawcze podczas których przeprowadzaliśmy różne eksperymenty i obserwacje rozwijające naturalną ciekawość świata. W czasie ferii nasze przedszkolaki nie zapomniały o dokarmianiu zwierząt. Dzieci wspólnie przygotowały pokarm po czym wszyscy udali się ze smakołykami uzupełnić karmnik dla skrzydlatych przyjaciół. Nie zabrakło tańców, gier i zabaw na sali gimnastycznej, które umiliły wszystkim czas.