image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020 w grupie I „Misie”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 1. Pierwszy raz w przedszkolu – tydzień 1 i 2
 • Zabawy i ćwiczenia integracyjne, ułatwiające poznanie się dzieci i ich adaptacja w przedszkolu
 • Poznawanie i utrwalanie imion kolegów i koleżanek
 • Zapoznanie dzieci z kącikami zainteresowań: omówienie sposobu korzystania z nich
 • Rozpoznawanie swoich znaczków , wyjaśnianie do czego służą
 • Uświadamianie dziecku ,że jest częścią grupy
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu
 1. Nadeszła jesień
 • poznawanie nazw wybranych drzew
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
 1. Co robią zwierzęta jesienią?
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.