image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na rok szkolny 2023/2024

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa II Żabki – WRZESIEŃ

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie budowy własnego ciała, podawanie nazw poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych: koło.

Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami na, obok.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa II Żabki – PAŻDZIERNIK

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Rozumienie sensowności zdrowego odżywiania.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa II Żabki – LISTOPAD

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Rozmowy o członkach rodziny.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa II Żabki – GRUDZIEŃ

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa II Żabki – STYCZEŃ

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Uświadamianie następstwa pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Rozumienie istotności bezpiecznej zabawy podczas zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do okazywania szacunku najbliższym (babci i dziadkowi).

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.

Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa II Żabki – LUTY

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy i przedwiośnia.

Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

Wdrażanie do rozumienia tradycji karnawału.

Rozumienie czytanego tekstu i konstruowanie wypowiedzi podczas rozmów o ulubionych książkach.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia- Marzec ŻABKI

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kształtowania poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych – poznanie zwyczajów wielkanocnych.

Piosenka:

Pan ogrodnik sł. i muz. Joanna Bernat

  1. Przyleciała biedroneczka do naszego ogródeczka.

Siadła na gałązce i tak obserwuje,

 jak ciężko pan ogrodnik z rana dziś pracuje.

Ref. I łopatą kopie, kopie, kopie, i grabiami grabi,

 grabi, grabi, i nasionka sieje, sieje, sieje,

grządki też podlewa, też podlewa, i słucha,

jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.     

  • Wkoło kwitną już rabatki, zapylają pszczoły kwiatki.

Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,

 pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.

Ref. I łopatą kopie, kopie, kopie…

Wiersz:

Idą, idą ogrodnicy, tup!

Niosą grabki i łopatki, hej!

Będą spulchniać ziemię,

aby lekko było jej. Puk, puk, puk łopatką,

szu, szu, szu grabkami,

 tryśnie woda z koneweczki na nasze grządeczki.

Stuku puk motyką.

Drap, drap pazurkami.

Nasze skarby wysiewamy, o ogródek dbamy

Zamierzenia- kwiecień

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.

Rozumienie wagi pracy rolnika.

Wdrażanie do rozumienia legend dotyczących Polski.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Piosenka:

DZIWNE ROZMOWY

W chlewiku mieszka świnka
co trąca ryjkiem drzwi.
Gdy niosę jej jedzenie
To ona „ kwi, kwi, kwi”.

Opodal chodzi kaczka
co krzywe nóżki ma.
Ja mówię jej „Dzień dobry”,
a ona „ kwa, kwa, kwa”.

Na drzewie siedzi wrona
od rana trochę zła.
Gdy pytam „Jak się miewasz?”
To ona „kra, kra, kra”.

Przed budą trzy szczeniaki
podnoszą straszny gwałt.
Ja mówię „Cicho pieski!
A one „hau, hau, hau”.

Wiersz:

„Jak przedszkolaki szanują przyrodę”

Nasze przedszkolaki

Dbają o zwierzęta,

Nie skrzywdzą ni muchy.

To są same zuchy

Przyrodę szanują!

Odpady segregują!

Wody nie marnują!

Więc świat uratują!

Zamierzenia- Maj „ŻABKI”

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek.

Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.

Poznanie mieszkańców łąki.

Wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.

Zamierzenia- czerwiec

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.

Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.