image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  w grupie III „Kotki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 

  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
  • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
  • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
  • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,
  • rozwijanie sprawności rachunkowych,
  • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
  • rozwijanie sprawności ruchowej,
  • zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
  • rozwijanie sprawności manualnej,
  • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.