image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na rok szkolny 2022/2023

Zamierzenia  grupa 4 Kotki

Maj

Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.

Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek.

Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.

Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.

Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).

Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.

Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.

Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Zapoznanie z pracą weterynarza.

Piosenka  pt.„Domowa piosenka”

sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec

Kiedy wracam ze szkoły

i otworzyć chcę drzwi,

już od progu dobiega

zawsze wierny głos psi.

Na dywanie w pokoju

do nóg łasi się kot,

a w pudełku pod stołem

chomik chowa się w kąt.

Ref.: Każdy ma jakiegoś bzika,

każdy jakieś hobby ma,

a ja w domu mam chomika,

kota, rybki oraz psa.

x2

Kiedy smutno mi czasem,

przyjdzie do mnie pan pies,

poda łapę, zapyta:

Nie martw się, co ci jest?

Kot zamruczy pod nosem,

chomik także da znać,

i od razu weselej,

już zaczynam się śmiać.

Ref.: Każdy ma jakiegoś bzika,

każdy jakieś hobby ma,

a ja w domu mam chomika,

kota, rybki oraz psa.

x2

Wiersz  pt. „Zoo”

Danuta Wawiłow

W zoo jest wesoło,

ludzie chodzą wkoło,

byk ma duże rogi,

bocian nie ma nogi,

foka siedzi w stawie,

nie widać jej prawie.

Słonie wodę piją,

niedźwiedzie się biją,

sowa w domku siedzi,

boi się niedźwiedzi.

Ale najładniejsze

są zielone rybki,

patrzą sobie na mnie

zza zielonej szybki

i zębów nie mają,

i rogów nie mają,

i tylko tak sobie

pływają, pływają,

pływają, pływają,

i się uśmiechają…

KWIECIEŃ

Wiersz:

Katechizm polskiego dziecka, Władysław Bełza

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swemi.

W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

Czym twa ziemia?

Mą ojczyzną.

Czym zdobyta?

Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.

Coś ty dla niej?

Wdzięczne dziecię.

A coś winien?

Oddać życie.

Piosenka:

Stary Donald farmę miał

Stary Donald farmę miał ija ija o

Na niej kury hodował ija ija o

Koko tu koko tam

Wszędzie koko tu i tam

Stary Donald farmę miał ija ija o

Na niej kaczki hodował ija ija o

Kwa, kwa tu kwa, kwa tam

Wszędzie kwa, kwa tui tam

Stary Donald farmę miał ija ija o

 Na niej gęsi hodował ija ija o

Gę gę tu gę gę tam

Wszędzie gę gę tu i tam

Stary Donald farmę miał ija ija o

Na niej indyki hodował ija ija o

Gul gul tu gul gul tam

Wszędzie gul gul tu i tam

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH  – KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej.

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Zamierzenia : MARZEC

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Piosenka

„Marcowe żaby”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

1. Już wiosna na polach

sadzi krokusy.

Zając siedzi pod sosną,

marzną mu uszy.

Ref.: A żaby rechu rech,

 żaby się cieszą,

 że ten marzec,

 rechu rech,

 wszystko pomieszał.

 Raz słońce, a raz deszcz,

 idzie wiosna, a tu śnieg.

 Bo w marcu jak w garncu,

 rechu rech, żabi śmiech.

2. A deszczem umyte

drzewa są czyste.

Na gałązkach już rosną

kotki puszyste.

Ref.: A żaby…

3. Na łące bociany

głośno klekocą.

Rankiem słońce

przygrzewa,

mróz mrozi nocą.

Ref.: A żaby…

Wiersz

„Prośba do słoneczka”

Bożena Forma

Malutka główka krokusa

nad śniegiem się pojawiła.

To znaczy, że już wkrótce

przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,

bardzo cię prosimy,

ogrzewaj mocno ziemię,

zacieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije

pani przyrody serce,

słoneczko, wyślij promienie,

daj ciepła jak najwięcej.

Piosenka:

Lot kosmiczny sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Mielnicka-Sypko.

  1. Kosmos jest zagadką,

więc nie lada gratką

będzie lecieć tam.

Wsiadam do rakiety

szybszej od komety-

już przygodę mam.

Ref.:    Lot kosmiczny, lot kosmiczny,

            Marzy o nim każdy z nas.

            Ponad dźwiękiem, ponad światłem

            tajemniczych szukam tras.

            Lot kosmiczny, lot kosmiczny,

            Czy w kosmosie mieszka ktoś?

            I napewno się ucieszy,

            że przybywa z Ziemi gość.

  • Pędzi hen, rakieta,

bo w kosmosie czeka

mnóstwo ważnych spraw.

Planet się postaram

odkryć co niemiara

i tysiące gwiazd.

Wiersz:

Karnawał Marcin Brykczyński.

Od Trzech Króli po ostatki,

wszędzie bale i prywatki.

Piękne stroje, dziwne maski,

śpiew, tańce i oklaski.

Od dziadunia aż po malca,

każdy chce zatańczyć walca,

wszyscy bawią się wspaniale,

jak co roku w karnawale.

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH – LUTY 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, robot.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc

PAŹDZIERNIK

GR 4

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.

Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.

Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.

Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.

Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.

Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.

Wdrażanie do współdziałania w zabawie.

Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.

Rozwijanie ciekawości poznawczej.

Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.

Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.

Kształcenie umiejętności wokalnych.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;

Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.

Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.

Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.

Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.

Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.