image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy V ,,Muchomorki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc  październik

1. Idzie jesień… przez ogród, sad

– Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie.

– Odkrywanie litery o, O- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

-Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.

– Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań.

-Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej.

– Reagowanie na ustalone sygnały.

– Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb:1,2.

2. Idzie jesień… do zwierząt

-Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów.

– Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.

– Odkrywanie liter a,A- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

– Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań.

– Poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobi przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy

– Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3.

3. Co z czego otrzymujemy

– odkrywanie małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery m, M

– Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.

– Dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru, mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru, mleka.

– Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa, oraz z etapami produkcji chleba ( w piekarni).

– Poznawanie zastosowania węgla i wełny.

4. Idzie jesień… z deszczem

– Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.

– Opisywanie wyglądu litery e, E oraz odtwarzanie ich kształtu.

– Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

– Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości.

– Rozwijanie poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów.

– Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4.