image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na rok szkolny 2023/2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

w grupie V „Misie”

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Piosenka  „Pożegnamy przedszkole”

Cały świat się do nas śmieje.
W złotym słońcu – złoty świat!
Jutro szkoła nas powita
no i nasze siedem lat.

Pożegnamy przedszkole, 
pokłonimy się szkole,
nową drogą pójdziemy odważnie.
Rozkołyszą się drzewa, 
ptak radośnie zaśpiewa
i będziemy wyglądać poważniej.

Elementarz nam poradzi
Jak się pisze: Ala, As.
Plastelina jeszcze nie wie
co ulepi każde z nas.

Pożegnamy przedszkole, 
pokłonimy się szkole,
nową drogą pójdziemy odważnie.
Rozkołyszą się drzewa, 
ptak radośnie zaśpiewa
i będziemy wyglądać poważniej.

Wiersz „Tato, czy już lato?” B. Szelągowska

Tato, czy już lato?
Powiedz, proszę!
Powiedz, tato, po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
po słodkich malinach,
po bitej śmietanie z truskawkami,
po kompocie z wiśniami,
po życie, które na polach dojrzewa,
po słowiku, co wieczorami śpiewa,
po boćkach uczących się latać,
po ogrodach tonących w kwiatach,
po świerszczach koncertujących na łące,
po wygrzewającej się na mleczu biedronce,
po zapachu skoszonej trawy i róż,
I… już!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

w grupie V „Żabki”

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

Piosenka i wiersz – maj

Grupa V „Żabki”

Wiersz – „Nasza mama”

Kto się o nas tak troszczy

Najczulej patrzy na nas

Kto od złych przygód strzeże

Nasza kochana mama!

Uczyła pierwszych kroków

Pierwszych słów nas uczyła

Każdą łzę nam otarła

Mamusia nasza miła

Jak ci się odwdzięczymy

Za wszystko droga mamo?

Będziemy się starali

Kochać Ciebie tak samo.

Piosenka – „Tańczy mama, tańczy tata”

Kiedy nocka już zapadnie

Gwiazdy jasno lśnią,

Wtedy bardzo roztańczony

robi się nasz dom

tata włącza radio wnet,

mama pięknie śmieje się.

I do tańca ich porywa ten wesoły śpiew.

Ref: Tańczą stopy, ręce też

Kręć obroty jeśli chcesz

Dwa podskoki w tył i w przód

Rock & rolla zatańcz znów

Z mamą z tatą zatańcz znów

Czarna suknia z falbankami

to jest mamy strój

A gentelman w kapeluszu

To jest tatuś mój

Kastaniety słychać wnet

Mama pięknie śmieje się

I do tańca ich porywa

ten wesoły śpiew

Ref: Tańczą stopy, ręce też

Kręć obroty jeśli chcesz

Dwa podskoki w tył i w przód

I flamenko zatańcz znów

Szybkie brazylijskie rytmy

To jest właśnie to

Mama z tatą aż do rana

Sambę tańczyć chcą

Już latino słychać wnet

Mama pięknie śmieje się

I do tańca ich porywa ten wesoły śpiew

Ref: Tańczą stopy, ręce też

Kręć obroty jeśli chcesz

Dwa podskoki w tył i w przód

Szybką sambę zatańcz znów

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

w grupie V „Żabki”

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Piosenka i wiersz na miesiąc kwiecień grupa V Żabki

Piosenka 

 „W kurniku”
W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje:
kury gdaczą z całej siły, kogut głośno pieje. (bis)
Już nadeszła wiosna, skorupki pękają,
a kurczątka co sił w nóżkach kurom uciekają. (bis)
Wracajcie, wracajcie szybko do kurnika,
dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika. (bis)
Nie chcemy, nie chcemy, zabawę wolimy.
Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy. (bis)
Ciemna noc nadeszła, więc się posłuchały
i pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały. (bis)

Wiersz

„RATUJMY ZIEMIĘ”
Ziemię mamy tylko jedną
Więc szanujmy Ją,
Bo cóż z nami stanie się,
Gdy zniszczymy własny dom.
Giną ptaki i zwierzęta,
Giną drzewa w lesie,
Nic nie robiąc, wciąż czekamy
Co nam los przyniesie?
Dość lenistwa – ruszmy razem
I działać zacznijmy,
Żeby żyć móc na tej Ziemi
Więzy zacieśnijmy.
Chrońmy lasy, chrońmy wodę,
Dbajmy o przyrodę,
Uczmy kochać las i łąkę

Pokolenia młode.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

w grupie 5 „Żabki”

 1. Nasze ulubione baśnie
 • kształtowanie percepcji wzrokowo-słuchowe
 • rozwijanie zainteresowań czytelnictwem
 • poznanie wybranych baśni
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • kształtowanie koncentracji uwagi na słuchanym tekście
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wdrażanie do nawiązywania przyjacielskich relacji z rówieśnikami
 • utrwalanie poznanych liter
 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „n,N”
 • rozwijanie myślenia matematecznego
 • rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie umiejętnośći odgrywania ról podczas zabaw tematycznych
 • wzdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • rozwijanie sprawnośći grafomotorycznej
 1. Oznaki wiosny
 • rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym
 • wzbogacanie wiadomości na temat  oznak nadchodzącej wiosny
 • rozwijanie myślenia matematycznego
 • rozwijanie ekspresji plastycznej
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „ g, G”
 • roziwjanie słownika czynnego dziecka
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie spostrzegawczosći i pamięci wzrokowej
 • kształtowanie poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym
 • doskonalenie umiejętności właściwego doboru garderoby do pogody
 • doskonalenie umiejętności określania części wspólnej zbiorów
 • rozwiajnie logicznego myślenia
 • rozwiajnie sprawności manualnej
 • kszałtowanie umiejętnosći posługiwania się nazwami dni tygodnia
 • kształtowanie sprawnośći fizycznej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • kształtowanie sprawnośći grafomotorycznej
 1. Wszystko rośnie
 • utrwalenie nazw wiosennych kwiatów
 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „ c, C”
 • rozwijanie spostrzegawczości wzorkowej
 • rozwijanie myślenia logicznego
 • kształtowanie umiejętnośći matematycznych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • kształtownaie umiejętnośći interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu i rytmu
 • roziwjanie zainteresowań czytelniczych
 • rozwijanie kreatywności
 • kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojeciami „kwiat, łodyga, korzeń”
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat środowiska lokalnego
 • rozwijanie sprawności narządów mowy
 • poszerzanie wiedzy o uprawie roślin
 • doskonalenie umeijętności dodawania na zbiorach
 1. Pracowita wiosna
 2. wzbogacanie zakresu słownictwa o nazwy przyborów i narzędzi ogrodniczych
 3. poszerzanie wiedzy o rodzajach roślin uprawianych w ogrodzie i szklarni, sposobie ich uprawy
 4. rozwijanie umiejętnośći wypowiadania się całymi zdaniami
 5. rozwijanie ekspresji plastycznej i sprawnosći manualnej
 6. rozwijanie myślenia matematycznego
 7. usprawnianie motoryki małej i koordyancji wzrokowo-ruchowej
 8. poszerzanie słownika czynnego dziecka
 9. zdobywanie wiedzy o wybranych gatunkach ptaków
 10. rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 11. rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi
 12. poszerzenie zakresu słownictwa u dzieci
 13. rozwiajnie szybkości, zwinności i celności
 14. kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach zabawowych, wpajanie zasad fair play
 15. rozwijanie umiejętności improwizacji
 16. rozwijanie wyobraźni plastycznej
 17. rozwijanie umiejętnośći pracy w zespole
 18. rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania, odejmowania, określania liczebnosći zbiorów
 • Na wsi
 • utrwalenie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi, ich zwyczajów
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • poszerzanie słownika czynnego dziecka
 • kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem utworów literackich
 • rowijanie umiejętności rozwiązywania zadań zgodnie  z podaną instrukcją
 • rozwijanie myślenia matematycznego- poznanie liczby i cyfry 8
 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „ j, J”
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • podejmowanie prób odczytywania  sylab i prostych wyrazów z poznanych wcześniej liter
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rzwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • wzdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy

Piosenka :

Karuzela tv- „Koszyk Pani wiosny”

 1. Przyszła Pani wiosna,

głowę jej zdobi piękny wianek.

Uśmiechnięta i radosna,

W ręku niesie koszyk niespodzianek

Ref: A w nim kolorowe kwiatki,

stokrotki i bratki,

magnolie, żonkile,

pszczółki i motyle.

Jabłuszka czerowne i liście zielone

odrobinę rosy, ważki oraz osy.

 • Przyszła Pani wiosna,

swym blaskiem nas oczarowała.

Piękna i radosna,

z koszykiem w ręku wędrowała.

Ref: A w nim kolorowe kwiatki….

Wiersz „​Wiosna ”  


Wiosna w marcu zbudziła się z rana,
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
– zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,
poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
powymiatał brudny śnieżek.

Bocian w górę poszybował,
tęczę barwnie wymalował.
A żurawie i skowronki
posypały kwieciem łąki.
Posypały klomby, grządki
i skończyły się porządki.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

w grupie V „Żabki”

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Piosenka i wiersz – luty

Grupa V „ Żabki”

Wiersz – „Planety” B. Forma

Słońce to gwiazda, świeci na niebie,

ciepłe promienie wysyła do ciebie.

Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,

możne je człowiek kiedyś odwiedzi.

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy,

za Ziemią Mars częściowo zbadany –

Pokryty pyłem oraz skałami

i nieczynnymi już wulkanami.

A dalej Jowisz, Saturn i Uran,

Neptun hen w gwiezdnych chmurach.

Wokoło Słońca się przemieszczają

i tajemnice swoje wciąż mają.

Piosenka – „Karnawałowy bal”

Kto przebierze się za misia?

Kto za królewicza?

A kto z dzielnym Indianinem

będzie tańczył dzisiaj?

Biegnie zając za piratem,

pajac robi miny.

A królewny rozrzucają

wstążek serpentyny

Ref.

Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal.

Sypie, sypie się konfetti,

fruną baloniki.

Słychać śmiechy, słychać brawa

i dźwięki muzyki.

To karnawał jest w przedszkolu,

wszyscy się bawimy.

Raz na lewo, raz na prawo,

w tańcu zakręcimy.

Ref.

Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

w grupie 5 „Żabki”

 1. Świąteczne pocztówki
 • kształtowanie percepcji wzrokowo-słuchowe
 • kształtowanie koncentracji uwagi na słuchanym tekście
 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wdrażanie do nawiązywania przyjacielskich relacji z rówieśnikami
 • utrwalanie poznanych liter
 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „k K”
 • rozwijanie umiejętnośći idczytywania instrukcji
 • rozbudzanie zainteresowań środowiskiem społecznym
 • rozwijanie umiejętnośći odgrywania ról podczas zabaw tematycznych
 • wzdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • rozwijanie sprawnośći grafomotorycznej
 1. Zwierzęta zimą
 • rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym
 • rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy
 • rozwijanie myśłenia matematycznego
 • rozwijanie ekspresji plastycznej
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „ u, U”
 • roziwjanie słownika czynnego dziecka
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • pozanie znaczenia pszczół dla życia człowieka
 • kształtowanie poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • rozwiajnie sprawności manualnej
 • kształtowanie wrażliwośći na potrzeby zwierząt
 • kształtowanie sprawnośći fizycznej
 • poznanie pracy leśniczego
 • kształtowanie sprawnośći grafomotorycznej
 1. Spotkanie przy wigilijnym stole
 • kształtowanie umiejętnośći matematycznych
 • rozwijanie umiejętnośći językowych podczas ukłądania zagadek
 • roziwjanie wrażliwośći- czerpanie radośći z przygotowań do świąt
 • roziwjanie myślenia logicznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • roziwjanie wrażliwośći- angażowanie się w przygotowania do świąt
 • kształtownaie umiejętnośći interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu i rytmu
 • roziwjanie zainteresowań czytelniczych
 • rozwijanie kreatywności
 • poznanie tradycji związanych ze stołem wigilijnym
 • kształtowanie umięjętności określania ciężaru przedmiotów
 • kształtowanie umiejętności współpracy podczas wspólnych przygotowań do świąt
 • kształtowanie sprawnośći językowej
 • rozbudzanie zianteresowań tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem
 1. Świąteczne zwyczaje
 2. kształtowanie sprawności językowej-tworzenie logicznych wypowiedzi na temat świąt Bożego Narodzenia
 3. rozwijanie ekspresji plastycznej i sprawnosći manualnej
 4. rozbudzanie zainteresowań tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem
 5. rozijanie myślenia matematycznego
 6. rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci
 7. tworzenie ciepłej atmosfery świątecznej
 8. kształtownaie umiejętnośći wokalnych dzieci
 9. roziwjanie my ślenia logicznego podczas roziwązywania rebusów
 10. poszerzenie zakresu słownictwa u dzieci
 11. kształtowanie sprawności fizycznej
 12. roziwajnie umiejętności improwizacji
 13. doskonalenie sprawnosći manualnej
 14. rozwijanie umiejętnośći pracy w zespole
 15. rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania, odejmowania, określania liczebnosći zbiorów

Fasolki „ A Mikołaj pędzi, a Mikołąj gna”

 1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
  Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
  Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
  Święty Mikołaju bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref. A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

 • Święty Mikołaju my ci pomożemy
  I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
  Potem pod choinką siądziesz razem z nami
  Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref. A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

Wiersz „​Na złotym dywanie” D. Gellner
Choinko, choinko,
świąteczną masz minkę!
Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!
Stanęłaś w pokoju
na złotym dywanie
i cień twój iglasty
zatańczył na ścianie.
Usiądę przy tobie!
I podam ci rękę.
To nic,
że masz trochę
kłującą sukienkę!

Tematy cykliczne:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 2. Jesienią w parku.
 3. Jesienią w lesie.
 4. Przygotowania do zimy.

Zamierzeni dydaktyczno – wychowawcze:

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowania.