image
hl1

Zamierzenie dydaktyczno-wychowawcze na rok szkolny 2023/2024

WRZESIEŃ

 • Rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
 • Rozpoznawanie i nazywanie elementów na podstawie definicji – rozwiązywanie zagadek.
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.
 • Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.
 • Kształtowanie percepcji słuchowej – wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.
 • Kształtowanie myślenia logicznego.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.

PIOSENKA

Piosenka dla Supełka

sł. Ewa Stadtmüller, muz. Jerzy Ostrowski

Dnia pewnego późnym latem

nasz znajomy superkrawiec

znalazł kilka śmiesznych szmatek

i dał ponieść się zabawie.

Ref.: Lalala (klap, klap),

lalala (klap, klap),

lalalalalalalala.

Lalala (tup, tup),

lalala (tup, tup),

lalalalalalala.

Wziął igiełkę i niteczkę,

nie minęło czasu wiele,

jak spod ręki Antoniego

wystartował nasz Supełek.

Ref.: Lalala (hop, hop)…

Teraz Pak ma przyjaciela,

z którym mu nie grozi nuda,

bo z Supełkiem, bo z Supełkiem

każda się zabawa uda.

Ref.: Lalala (cyk, cyk)…

Jest nas więcej – no i dobrze,

bo z przyjaźnią tak się dzieje,

że się mnoży, gdy ją dzielisz,

razem zawsze jest weselej.

Ref.: Lalala (bum, bum)…

WIERSZ

Odblaskowe światełka

Bożena Forma

Mam światełka odblaskowe

i na kurtce, i na czapce.

Kiedy idę do przedszkola,

to bezpieczny jestem zawsze.

Mam światełka odblaskowe,

na wycieczce, na spacerze,

kiedy deszcz lub mgła na dworze,

lub gdy jeżdżę na rowerze.

Mam światełka odblaskowe,

kiedy maszeruję drogą,

wiem, że zawsze już z daleka

wszyscy mnie zobaczyć mogą

PAŹDZIERNIK

 • Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
 • Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
 • Kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
 • Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
 • Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 • Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
 • Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
 • Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych

PIOSENKA

Zbieramy grzyby

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.

Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

Ref.: Kurki, rydze i maślaki,

borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

A C B 96

Poszukamy żółtych kurek pod sosną.

Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Ref.: Kurki, rydze i maślaki…

Muchomora ominiemy z daleka.

Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref.: Kurki, rydze i maślaki

WIERSZ

Idzie lisek

Beata Gawrońska

Idzie lisek leśną dróżką,

przytupuje jedną nóżką.

Innych lisków zaś gromada

po cichutku tam się skrada.

LISTOPAD

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

PIOSENKA

Skaczące nutki

sł. Dorota Gellner, muz. Barbara Kolago

Do przedszkola wpadły nutki,

wszystkie miały czarne butki,

czarne szelki i czapeczki

i skakały jak piłeczki.Jesienna muzyka 29

Ref.: Ta wysoko, tamta nisko,

ta z plecakiem, ta z walizką.

Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie

w dużym, czarnym fortepianie

i biegały, i skakały

po klawiszach czarno – białych.

Ref.: Ta wysoko…

Nawet na leżakowaniu

przeszkadzały dzieciom w spaniu

i skakały po kocykach

w czarnych szelkach i bucikach.

WIERSZ

Szalik

Małgorzata Plata

Gdy na dworze bardzo wieje,

naszą szyję co ogrzeje?

Coś miłego, wełnianego,

z włóczki lub papierowego.

W kratkę, paski lub we wzorki,

gładki lub w różne kolorki.

Mogę mieć pompony, frędzle,

warkoczyki albo pędzle.

Mogę krótki być, bądź długi

– oferuję swe usługi.

GRUDZIEŃ

•           rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,

•           wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,

•           kształtowanie poczucia rytmu,

•           wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,

•           rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

•           rozwijanie umiejętności matematycznym,

•           zachęcanie do uważnego słuchania N.,

•           rozwijanie sprawności ruchowej,

•           budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,

•           rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

PIOSENKA

„Świeć gwiazdeczko świeć”

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

 zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

do Jezusa prowadź mnie x2

Narodził się, Bóg

stąpił na Ziemie Narodził się,by uratować mnie

Narodził się i nie zostawił mnie x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko…..

WIERSZ

Prezent dla Mikołaja

Dorota Gellner

A ja się bardzo,

bardzo postaram

i zrobię prezent

dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik

piękny i nowy,

żeby go nosił

w noce zimowe

i żeby nie zmarzł

w szyję i uszy,

gdy z burej chmury

śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty,

tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

MARZEC:

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;

• Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.

• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.

• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

• Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

MARZEC:

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;

• Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.

• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.

• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

• Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

KWIECIEŃ:

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

• Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

• Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

• Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

• Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

MAJ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.

• Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

• Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

• Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

• Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

• Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

• Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

• Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,

• Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

• Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

• Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

• Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.

• Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).

• Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

• Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

• Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

• Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

• Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

• Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

• Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.

• Czytanie prostych wyrazów i zdań.

• Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

• Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

• Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.

• Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

• Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

• Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

• Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

• Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.

• Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

• Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

• Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta

• Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

• Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

• Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

• Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

• Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.

• Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

• Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

• Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

• „Czytankowo” –słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.