image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze Grupa „Wiewiórki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc  październik

I. Idzie jesień … przez ogród i sad.

· poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach;

· rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku;

· poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie);

· rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części;

· rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka;

· nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania;

· zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

II. Idzie jesień… do zwierząt.

· poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy;

· zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała;

· rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek;

· wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa;

· określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby;

· wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby;

· rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu);

· wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).

III.Co z czego otrzymujemy?

· określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;

· nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach;

· porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;

· analiza i synteza sylabowa nazw obrazków;

· wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

· rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;

· odróżnianie druku od pisma;

· wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

· posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;

· rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

IV. Idzie jesień … z deszczem.

· obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.);

· porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi;

· uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach;

· rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek;

· rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej;

· szanowanie wody, niemarnowanie jej;

· dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki);

· uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek;

· układnie rymów do podanych słów;

· reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).