image
hl1

„Komunikat w sprawie Kart ATMs”

Zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną o zwrot kart do systemu ATMs do dnia 31.08.2020r. Karty można dostarczyć do sekretariatu lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do przedszkola.

hl1

No comments yet