image
hl1

KONKURS PATRIOTYCZNY “MAŁY PATRIOTA”

KONKURS PATRIOTYCZNY “MAŁY PATRIOTA”

Dnia 07.11.2019r. o godz. 10:00 odbędzie się międzyprzedszkolny konkurs patriotyczny pt. „Mały Patriota”. Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi              w Chocianowie. Konkurs został objęty patronatem IPN. Konkurs skierowany jest do dzieci          w wieku 5 i 6 lat. Cele konkursu: • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych, • kształtowanie poczucia przynależności narodowej i patriotycznej postawy • zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski, • pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych. Sponsorami nagród dla dzieci jest Rada Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi       w Chocianowie.

hl1

No comments yet