image
hl1

Konkurs patriotyczny

Dnia 25 kwietnia 2017r. w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie odbył się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu I Międzyprzedszkolny Konkurs Patriotyczny. W konkursie wzięły udział drużyny reprezentujące: Przedszkole Miejskie w Chocianowie, Oddział Przedszkolny w Trzebnicach i Żabicach, Przedszkole Publiczne nr 1 i Przedszkole Publiczne nr 2 w Przemkowie oraz Przedszkole Integracyjne. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie wiedzy dotyczącej historii powstania państwa polskiego oraz symboli narodowych. Dzieci ze wszystkich przedszkoli przygotowały plakaty o tematyce patriotycznej, wykazały się dużą wiedzą o swojej ojczyźnie Polsce, a także uczestniczyły w musztrze wojskowej, prowadzonej przez żołnierza Wojska Polskiego Pana pułkownika Andrzeja Janowiaka. Doskonale poradziły sobie z quizem dotyczącym symboli polskich, przeprowadzonym przez panią Monikę Mikuczewską – pracownika Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Na koniec konkursu wszystkie grupy otrzymały statuetki, a dzieci i opiekunowie drobne upominki. Konkurs ten, ukazuje, jak ważne jest zaszczepienie w małych dzieciach postawy patriotycznej i uświadomienie im wartości narodowych. Konkurs był nie tylko doniosłym wydarzeniem, ale również początkiem integracji nowo powstałego przedszkola z innymi placówkami i dowiódł, że prawdziwe i najważniejsze wartości należy ukazywać i pielęgnować już od przedszkola. Nad całością konkursu czuwali koordynatorzy Magdalena Chrzanowska i Malwina Kaźmierska.