image
hl1

Konkurs plastyczny „Jesienne Drzewo”

W październiku w naszym przedszkolu ogłoszony został konkurs plastyczny „Jesienne Drzewo”. Celem konkursu było wdrażanie do proekologicznych zachowań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. Na konkurs wpłynęło 27 prac. Każda praca miała w sobie coś oryginalnego. Dnia 25 października nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dzieciom biorącym udział w tym konkursie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Patrycja Braun