image
hl1

 

Konkurs plastyczny

Z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, pod koniec stycznia, odbył się w naszym przedszkolu konkurs plastyczny pod tytułem „Portret mojej babci, mojego dziadka”.

Celami konkursu było pogłębianie więzi między dziadkami i wnukami, rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych oraz sprawności manualnej dzieci.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej - portretu babci i/lub dziadka, z wykorzystaniem elementów przestrzennych.

Z prac została przygotowana galeria, którą można było oglądać w dniach 21-28.01., w szatni przedszkola.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie. Łącznie wzięło w nim udział 20 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami, zakupionymi przez Radę Rodziców oraz słodkimi niespodziankami przygotowanymi przez Panią Agatę Wilk – BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY .

Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!