image
hl1

Konkurs patriotyczny „Kto ty jesteś? Polak mały”

28 września w ramach projektu „Przedszkole Młodych Patriotów” odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Kto ty jesteś? Polak mały”. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny, a także rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci i promowanie talentów. Występy młodych artystów oceniało jury. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i miłe upominki. Jeszcze raz składamy dzieciom najszczersze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.