image
hl1

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności”

 

Dnia 16.11.2022r. na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Również w naszym przedszkolu odchodziliśmy ten dzień. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.  Dzieci tworzyły wspólnie plakaty, które zostały wywieszone w szatni. Pamiętajmy, że bardzo ważne jest kształtowanie w sobie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.