image
hl1

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dnia 16.11.2018r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.