image
hl1

Nasze przedszkole

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie to miejsce, w którym specjalistyczna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna poświęci czas każdemu dziecku.  Bogata oferta wychowania przedszkolnego stwarza dzieciom jak najlepsze warunki wspomagające ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Od samego początku powstania przedszkola, już na etapie projektowania, specjaliści i inżynierowie kierowali się przede wszystkim dobrem dzieci. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb dzieci zdrowych, jak i posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowoczesne i kolorowe sale tworzą niezwykłe miejsce dla dzieci, gdzie oprócz wspaniałej zabawy, maja zapewnione całkowite bezpieczeństwo i możliwość wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.