image
hl1

 

22.05.2024r. w grupie „Wiewiórki” odbyła się uroczystość z okazji Pasowania na przedszkolaka. Ceremonia rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki, piosenki, zabawy ruchowe i tańce. Po części artystycznej, obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy, pani Dyrektor Barbara Chruściel dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania.