image
hl1

Polska moja ojczyzna

Regulamin rodzinnego konkursu fotograficznego

„Polska moja Ojczyzna”

Organizator konkursu: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie

Koordynatorzy: Dorota Bożek- Chrobak, Magdalena Tymańska

Cele konkursu:

 • wzbogacanie wiedzy o Polsce,
 • utrwalenie znajomości symboli narodowych,
 • budowanie przynależności narodowej,
 • kształtowanie wśród dzieci postawy patriotyzmu.

Szczegółowy regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z udziałem rodziców uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie.
 2.  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, na którym zaakcentowane będzie to, że ojczyzną przedszkolaków jest Polska, że są dumni z bycia Polakami i ze swoich symboli narodowych.
 3. Zdjęcie powinno ukazywać dziecko (z rodziną lub bez) prezentujące postawy patriotyczne.
 4.  Fotografia może być wykonana przez dowolnego członka rodziny.
 5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną fotografię.
 6. Wykonane zdjęcia należy przesłać z wersji elektronicznej na adres mailowy: d.bozek-chrobak@wp.pl
 7. Wiadomość mailowa powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka oraz  nazwę grupy.
 8. Wysyłając zdjęcie, należy również dostarczyć do wychowawców grup oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych osobowych (w tym wizerunku) na stronie internetowej i FB przedszkola.
 9. Zdjęcia prosimy przesyłać od 08.11.2023r. do 14.11.2023 r. (do godz. 15.00) na podany wyżej adres mailowy (prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę).
 10. Wystawa prac odbędzie się dnia 15.11.2023r, a rozdanie nagród 23.11.2023r.
 11. Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
hl1

No comments yet