image
hl1

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

   1. Pani Magdalena Pleszka: Przewodnicząca

   2. Pani Iwona Herbut: Skarbnik

   3. Pani Edyta Mroczko: Protokolant 

   4.  Pani Magdalena Włodarska

   5. Pani Joanna Budzeń

   6. Pani Anna Moszyk