image
hl1

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024