image
hl1

 

Próbny Alarm Przeciwpożarowy w przedszkolu

 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci w naszym przedszkolu 28 października 2021 r. o godz. 10:30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola.

 

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. 

 

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki i personel obecny w budynku przedszkola, łącznie 116 osób. Na umówiony sygnał dźwiękowy    i głosowy, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 7 minut. Wszyscy udali się na umówione miejsce zbiórki.

Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.