image
hl1

Programy i projekty na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice,

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2017/2018 realizujemy następujące programy i projekty:

 

 

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!”. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

 

 

 

Głównym celem programu jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych.

 

 

 

Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Dzięki temu dziecko uczy się szacunku do otaczającego świata.

 

Projekt „Przyjaciel zwierząt”

Projekt ,,Przyjaciel zwierząt” adresowany jest do przedszkoli na terenie całego kraju. Jego celem jest kształcenie w dzieciach odpowiedzialności za losy zwierząt i całej przyrody, kształcenie nawyków opiekuńczych oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Każde przedszkole biorące udział w projekcie otrzyma honorowy tytuł „Przyjaciela zwierząt”

 

Konkurs „Zaczytane przedszkole”

Konkurs w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie przeprowadzony zostanie w okresie od 14 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytane przedszkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 

 

„Przedszkolny Klub Wolontariatu” został powołany, aby już od najmłodszych lat kształtować postawy prospołeczne dzieci. Jego celem jest rozwijanie wśród dzieci zaangażowania  na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. To nie tylko pomoc na rzecz drugiego człowieka, ale także na rzecz otaczającego nas świata i najbliższego otoczenia. Wolontariat uczy obowiązkowości i odpowiedzialności, rozwija kreatywność myślenia. Poprzez wspólną pracę na rzecz potrzebujących dzieci odkrywają także własną wartość i to, że mimo wieku są traktowane poważnie. Dlatego pragniemy wpoić dzieciom myśl, iż satysfakcja  z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Mamy też nadzieję zmotywować rodziców do współpracy z nami i wspólnych działań.

 

 

Projekt edukacyjny POSZUKIWACZE PRZYGÓD to wspólna nazwa dla dziesięciu „małych” projektów (działań/zabaw/zajęć), które mają za zadanie poprzez zabawę wspomagać realizację celów edukacyjno-wychowawczych realizowanych w przedszkolu. Tematy projektów dotyczą min. rodziny, tolerancji, patriotyzmu.

 

hl1

No comments yet