image
hl1

Przedszkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2023/2024

Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego

Autorzy : Mirosława Anna Pleskot

Agnieszka Staszewska – Mieszek

Wyd. WSiP

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska

Joanna Lendzion

Wiesława Żaba-Żabińska

Religia

 Tak dla Jezusa

Autorzy : ks. dr Karol Zegan,  Elżbieta Kondrak,  Bogusław Nosek.

J. niemiecki

Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Autorzy: Monika Rudzik – Smugowska

Program adaptacyjny

Wesołe przedszkole          

Autor: Magdalena Chrzanowska

Program logopedyczny

Gadu -gadu   

Autorzy: Barbara Chruściel

Anna Kozołup

Program pracy z dzieckiem zdolnym

Autor: Malwina Kaźmierska

Program Ja, ty My – rozwijający kompetencje emocjonalno – społeczne.

Autor: Magdalena Chrzanowska

Program rozwoju czytelnictwa Czytamy

Autor: Ewelina Drożdż

Projekty edukacyjne

Jak można zauważyć nasze przedszkole nie spoczywa na laurach. Kiedy tylko pojawia się szansa na wzbogacenie i udoskonalenie naszej placówki zawsze robimy wszystko, co tylko możemy, aby to czynić. 

Dlatego w czerwcu zgłosiliśmy się do projektu „Zdrowe Dzieci”, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, finansowanym  ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6 oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz personelu przedszkoli.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty dla dzieci. Podczas, których przedszkolaki poznają zasady zdrowego żywienia. Towarzyszyć im będzie postać Detektywa Witaminki, ciekawskiego przewodnika dzieci  w odkrywaniu tajemnic zdrowego życia. Grupowe zabawy, ciekawe, różnorodne formy zajęć. Uczestnicy wyposażeni zostaną w pakiety atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych.

Solidną porcję wiedzy teoretycznej i praktycznej otrzymają też dorośli – rodzice, opiekunowie, nauczyciele i pracownicy – w szkoleniach on-line dla dorosłych. Eksperci odkryją i przed nimi tajemnice zdrowego stylu życia. Każdy dorosły uczestnik będzie miał szansę otrzymać wiedzę i wsparcie: od zdobycia podstawowych informacji podczas szkoleń (co robić, by zdrowiej żyć i by zapewnić dzieciom zdrowie w przyszłości), poprzez przykłady prostych przepisów – propozycji do jadłospisów, aż po wsparcie w trudnych sytuacjach typu: brak apetytu, „dziecko niejadek”, „otyłość”, „jak zdrowe jedzenie jednocześnie uczynić pysznym?”, „jak uzupełnić żelazo w diecie dziecka?”, „czy i czym zastąpić mięso?”

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Celem programu jest uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

„Historia w kolorach” to projekt edukacyjny IPN skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej.  Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu.

Działania edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli naszej placówki, a także przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Uwieńczeniem projektu jest organizacja przez Przedszkole Integracyjne Powiatowego Konkursu Patriotycznego, pod honorowym patronatem i opieką merytoryczną IPN Wocław.

„Problem z głowy” – ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej. Już od 2011 roku prowadzi działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach. 

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim: edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie, promocję bezpiecznych zastosowań sieci, certyfikowanie oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

Celem nowej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Potrafię się zatrzymać” jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych. Kampania kierowana jest do rodziców małych dzieci (do 6. roku życia).

Gramy w zielone” – Ogólnopolski projekt ekologiczno – przyrodniczy.

Projekt realizowany będzie od września 2022r. do maja 2023r.

Cele projektu: zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego; budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody; tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku; przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku. poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

Projekt realizowany w grupie V „Żabki”

Koordynator projektu: Anna Grzesik

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK KREATYWNE DZIECKO V EDYCJA

Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2022 – 30.05.2023

Główne cele niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu

Projekt realizowany w grupie V „Żabki”

Koordynator projektu: Anna Grzesik

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Chcemy, aby dzięki nam dzieci wiedziały, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić. „Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać.

Koordynator projektu: Anna Glapska

Dzieci uczą rodziców” to realizowana od 2019 roku ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Głównym celem akcji jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi.

Koordynator projektu : Anna Glapska

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Celem głównym projektu  jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Dzięki realizacji projektu wprowadzany dzieci w świat literatury, kształcimy u dzieci umiejętność słuchania tekstu czytanego, budzimy zaciekawienie książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,  rozwijamy ich samodzielność, kreatywność i innowacyjność, przekazujemy wartości moralne.

Zachęcanie  dorosłych do głośnego czytania dzieciom ma na celu uświadomienie jak ważną  rolę odgrywa czytelnictwo w życiu dziecka i wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

Moduł I – Czytamy razem z Małym Misiem

Termin realizacji projektu: 12.09.2022 r. – 31.05.2023 r.

Moduł II – Emocje w życiu codziennym

Termin realizacji projektu: 10.10.2022 r. – 30.04.2023 r.

Projekt realizowany w grupie II „ Misie”

Koordynator projektu: Dorota Bożek – Chrobak

Ogólnopolski Projekt #20minutdlaMATEMATYKI 

Głównym celem projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu; realizacja Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z wykorzystaniem sytuacji życiowych.

Projekt realizowany od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt realizowany w grupie II „Misie”

Koordynator projektu: Dorota Bożek-Chrobak

„CHODŹMY W EKOLOGÓW ŚLADY -ZIEMIA SAMA NIE DA RADY”

ING Bank Śląski S.A.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie wzięło udział w dużym projekcie,  który finansowała „FUNDACJA ING DZIECIOM”. Projekt trwał od kwietnia 2022 do listopada 2022r. Podjęte działania w tym projekcie: konkursy na hasło projektu, plakaty, domki dla owadów. Została stworzona przestrzeń wokół przedszkola (kwiaty, drzewa,  ławki, domek, tablice informacyjne). Zorganizowane były warsztaty „Las w słoiku”. Zakupione zostały: globusy, mapy, mikroskopy, układy słoneczne.

Koordynator: Alicja Czarnota

„NECIO.PL”

Robot Necio

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet.

Na potrzeby projektu powstał serwis internetowy zawierający animacje, gry oraz piosenki tłumaczące najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

KOORDYNATOR: MALWINA KAŹMIERSKA

PROGRAM ADAPTACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM