image
hl1

Przedszkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2018/2019

 

 

Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego

Autorzy : Mirosława Anna Pleskot

Agnieszka Staszewska – Mieszek

Wyd. WSiP

 

Religia

Kochamy dobrego Boga

Autorzy: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

J. angielski

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się j. angielskim. Angielski dla starszaków.

Autorzy: Mariola Bogucka

Dorota Łoś

 

Program adaptacyjny

Wesołe przedszkole          

Autor: Magdalena Chrzanowska

 

Program logopedyczny

Gadu -gadu   

Autorzy: Barbara Chruściel

Anna Kozołup

 

 

Program pracy z dzieckiem zdolnym

Autor: Malwina Kaźmierska

 

Program Ja, ty My – rozwijający kompetencje emocjonalno – społeczne.

Autor: Magdalena Chrzanowska

 

Program rozwoju czytelnictwa Czytamy

Autor: Ewelina Drożdż

Projekty edukacyjne

 

„Przedszkole młodych patriotów”. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 27 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole młodych patriotów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 

 

Celem programu jest uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.

 

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

 

 

„Historia w kolorach” to projekt edukacyjny IPN skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej.  Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu.

Działania edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli naszej placówki, a także przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Uwieńczeniem projektu jest organizacja przez Przedszkole Integracyjne Powiatowego Konkursu Patriotycznego, pod honorowym patronatem i opieką merytoryczną IPN Wocław.

 

 

„Problem z głowy” – ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej. Już od 2011 roku prowadzi działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach. 

 

 

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim: edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie, promocję bezpiecznych zastosowań sieci, certyfikowanie oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

 

Celem nowej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Potrafię się zatrzymać” jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych. Kampania kierowana jest do rodziców małych dzieci (do 6. roku życia).

PROGRAM ADAPTACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM