image
hl1

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

W ramach projektu „Dostępny samorząd –granty”, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki Gminy Chocianów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami sekretariat Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie został wyposażony w pętlę indukcyjną stanowiskową. Pętla indukcyjna służy do przesyłania głosu osoby obsługującej bezpośrednio do aparatu słuchowego słabosłyszącego interesanta, znacząco poprawiając zrozumiałość mowy.

hl1

No comments yet