image
hl1

Przedłużenie pracy zdalnej przedszkola

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju, niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do 18 kwietnia 2021 roku.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

hl1

No comments yet