image
hl1

Ramowy rozkład dnia dla dzieci trzyletnich

8:00 – 13:00   Realizacja podstawy programowej

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze.
8:00 – 8:15 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
8:15 – 8:30 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00 – 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
10:30 – 11:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do I dania obiadowego.
11:00 – 11:30 I danie obiadowe – zupa.
11:30 – 13:00 Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.
13:00 – 13:30 Czynności samoobsługowe,  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do II dania obiadowego.
13:30 – 14:00 Obiad.
14:00 – 16:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

                Ramowy rozkład dnia dla dzieci czteroletnich

                8:00 – 13:00   Realizacja podstawy programowej

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowo – gospodarcze.
8:00 – 8:15 Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
8:15 – 8:30

 

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00 – 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
10:30 – 11:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do dania obiadowego – zupy.
11:00 – 11:30  

Obiad; I danie.

12:00 – 13:00 Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp.  praca indywidualna.
13:00 – 13:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.
13:30 – 14:00 Obiad.
14:00 – 16:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 – 6 letnich

8:00 – 13:00   Realizacja podstawy programowej

6.00 – 8.00

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze.
8.00 – 8.30

 

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.
8.30 – 9.00

 

Prace porządkowe . Ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.00 – 11.30

 

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
11.00 – 11.30

 

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do I dania obiadowego  – zupa.
12.00 – 12.30  Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.
12.30 – 13.30

 

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców). Zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu.
13.30 – 14.00

 

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu. Obiad.
14.00 – 16.00

 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.