image
hl1

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie na rok szkolny 2018/2019

w postępowaniu uzupełniającym jest dostępna do wglądu w sekretariacie przedszkola.

 

Do dnia 30 maja 2018 r. należy złożyć w sekretariacie pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Druk oświadczenia do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

hl1

No comments yet