image
hl1

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

 

 

 Głównym celem naszej działalności jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom naszego przedszkola. Współpracujemy z Oddziałem Miejskim TPD w Legnicy.  Troszczymy się o jakość warunków życia dziecka i jego rozwój, organizując wsparcie materialne i emocjonalne, chroniąc przed przemocą i złym traktowaniem, a także łagodząc skutki ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

 

 

 

Adres:

Oddział Okręgowy TPD

Plac Słowiański 1

59-220 Legnica

Oddział Miejski TPD

Al. Orła Białego 2

Email:

tpd.legnica@wp.pl

tpdokregowy.legnica@wp.pl

Telefon:

okręgowy -Tel./Fax: 76 854 86 44

miejski – Tel./Fax: 76 724 51 09

Strona www:

http://www.tpd.legnica.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu – Kazimierz Pleśniak