image
hl1

Zmierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

Wiersz:  „Nowy rok”

H. Bechlerowa

Idzie Nowy Rok

lasem, miastem, polem.

Za nim idzie czworo dzieci ,

każde z pięknym parasolem.

Jeden parasol niby łąka:

kwiaty na mim i biedronka.

A na drugim- kłosy żyta,

mak jak płomyk w nim zakwita.

Na tym  trzecim nie ma kłosów

ani kwiatków i biedronek,

tylko liście kolorowe

złote, rude i czerwone.

Czwarty- pięknie haftowany,

srebrne gwiazdki błyszczą na mim.

Idzie Nowy Rok

lasem, miastem, polem.

Teraz nazwij wszystkie dzieci,

które niosą parasole.

Piosenka: „Noworoczna piosenka”

Kiedy w noc zegar nasz

uroczyście północ bił,

bił, bił, bił,

Stary Rok ze swoją brodą

w śnieżny się zamienił pył,

pył, pył, pył

Tak tik, tak tik,

tak tik, tak tik,

Stary Rok wśród śniegu znikł,

Stary Rok wśród śniegu znikł,

tak tik, tak tik, tak tik.

Niby nic, niby nic,

a już idzie Nowy Rok,

rok, rok, rok,

gdy się bardzo dobrze wsłuchasz,

to odróżnisz jego krok,

krok, krok, krok.

Tik tuk, tik tuk,

tik tuk, tik tuk,

słychać tupot małych nóg,

słychać tupot małych nóg,

tik tuk, tik tuk, tik tuk.

Każdy rok, każdy rok

idzie zimą, wiosną też,

też, też, też.

Bujnym latem i jesienią

kroczy rano, kroczy w zmierzch,

zmierzch, zmierzch, zmierzch.

Tik tak, tik tak,

tik tak, tik tak,

zawsze kroków słychać takt,

zawsze kroków słychać takt,

tik tak, tik tak, tik tak.

Nowy Rok w każdy dzień

szybciej od nas będzie rósł,

rósł, rósł, rósł.

I na przyszłą mroźną zimę

będzie z niego starzec już,

już, już, już.

Tik tuk, tik tuk,

tik tuk, tik tuk.

Poznasz kroki starych nóg,

poznasz kroki starych nóg,

tik tuk, tik tuk, tik tuk.[1]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze- listopad

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Piosenka i wiersz na miesiąc listopad grupa VI  Wiewiórki

Piosenka  „Domowe roboty”

1. Kiedy rano gwiazdki zgasną, gdy się tylko robi jasno.
Różne sprzęty wcześnie wstają, swoją pracę zaczynają.

Ref.: Słychać piski, słychać szum.
Szuru-buru, plusk i plum. (x2)

2. Już żelazko na swej nodze jeździ gładko jak po lodzie.
A lodówka mruczy sobie: pyszne dzisiaj lody zrobię

Ref.: Słychać piski, słychać szum.
Szuru-buru, plusk i plum. (x2)

3. Na śniadanie w opiekaczu zrumienione grzanki skaczą.
A odkurzacz ciężko wzdycha, tyle kurzu się nałykał.

Ref.: Słychać piski, słychać szum.
Szuru-buru, plusk i plum. (x2)

Wiersz  „Szalik”

Gdy na dworze bardzo wije,
naszą szyję co ogrzeje?
Coś miłego, wełnianego,
z włóczki lub polarowego.
W kratkę, paski lub we wzorkach,
gładki bądź w różnych kolorkach.
„Mogę mieć pompony, frędzle,
warkoczyki albo pędzle.
Mogę krótki być bądź długi”
oferuje swe usługi.

Galeria zdjęć :