image
hl1

WIZYTA KOMINIARZA

Dnia 24.01.2023 roku odwiedził nas gość specjalny KOMINIARZ Pan Emil Szklarz (usługi kominiarskie „Florian” w Chocianowie). Wraz z synem Aleksandrem, który uczęszcza do naszego Przedszkola z Oddziałami w Chocianowie, oprócz przysłowiowego szczęścia przynieśli ze sobą sprzęt, który używają w codziennej pracy. Pan Emil poruszył również ważny temat :”Czym nie należy palić w piecu?”. Spotkanie to dostarczyło wiele wrażeń i wiedzy o tym zawodzie. Przedszkolaki dziękują Panu kominiarzowi za poświęcony czas oraz cukiereczki. Zapraszamy ponownie.