image
hl1

Propozycja ćwiczeń  rewalidacyjnych 

 

Zajęcia rewalidacyjne 3-4 latki

Dzień 06.04.2020 r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą: piłki lub woreczki.

– gry i zabawy zręcznościowe, np. rzuty do celu lewą i prawą ręką, rzuty piłką do celu, rzucanie piłek do siebie i łapanie ich, rzuty dowolne i do celu z odległości dowolnej i określonej.

 

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

Potrzebne będą : karta pracy zał.nr 1 do pobrania, klej , kartka.

– składanie obrazków  rozciętych na pół. Nazywanie zwierząt gospodarstwa domowego.

Załącznik 1

 

Dzień 07.04.2020r.

 Kształtowanie i usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.

– wskazywanie źródła dźwięku (gwizdek, klaśnięcie, uderzenie w stół itp.) przy zasłoniętych oczach.

 

 Kształtowanie i doskonalenie orientacji przestrzennej

Potrzebne będą : balony lub ulubiony miś.

– Dziecko układa przedmiot wg poleceń rodzica np.; połóż balon/misia pod stołem, na stole, obok stołu itd.

Dzień 08.04.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą : farby, pędzel, szary papier.

– Malowanie farbami form kolistych na szarym papierze.

 Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

Potrzebne będą : figury geometryczne

– Dobieranie par jednakowych form geometrycznych (kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Kompozycje z figur geometrycznych.

Dzień 09.04.2020r.

Kształtowanie i usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.

Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym wystukiwaniem

lub wyklaskiwaniem,

Kształtowanie i doskonalenie orientacji przestrzennej

Potrzebne będą : karta pracy nr.2 (do pobrania)

Dorysowywanie brakujących elementów na rysunku postaci ludzkiej.

 Karta pracy nr.2 dorysuj brakujące części ciała

Dzień 10.04.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą : plastelina, narysowana figura geometryczna na kartce papieru

– Wałkowanie plasteliny dłonią tworząc długie węże, wyklejanie nimi konturu figury.

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

Potrzebne będą : różne ulubione zabawki / figurki dziecka.

– Układanie przedmiotów w szeregu wg kolejności w jakiej były pokazywane.

 

Dzień 14.04.2020r. 

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową:

– Dobieranie par takich samych obrazków (zał. 1 do pobrania). Dziecko dobiera w pary takie

same obrazki.

Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową:

– naśladowanie ruchów innych osób, ich mimiki, czynności precyzyjnych (zabawa

w „lustro”);

zał.1 Dobieranie w pary takich samych obrazków.

 

Dzień 15.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:

– rozpoznawanie osób po głosie, zabawy typu; „Zgadnij kto teraz mówił”.

Ćwiczenia pozwalające rozwijać pamięć wzrokową:

– Pokazywanie dziecku obrazka przez ok 30 sekund, by zapamiętało jak najwięcej szczegółów,

schowanie go i zadawanie pytań do niego (sprawdzające ilość zapamiętanych rzeczy).

Dzień  16.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową:

– Powtarzanie dziecku 10 razy pewnej sekwencji słów (na przykład: KACZKA, KROWA, KOT,

KOGUT, KURA), którą następnie odtwarza dziecko w tej samej kolejności.

Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi:

– Odnajdywanie wyjścia z labiryntu. (Zał.2 do pobrania)

zał. 2 labirynt

Dzień  17.04.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą:

– rysowanie po śladzie; (zał.3 do pobrania)

Ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej:

– ćwiczenia równoważne – chodzenie po desce, ławeczce, narysowanej ścieżce;

zał. 3 rysuj po śladzie

Dzień 20.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową:

Uzupełnianie rysunku brakującymi elementami według własnego pomysłu.

Potrzebne będą : kredki, mazaki, karta pracy (zał. 1 wiosna – drzewo).

zał.1 wiosna drzewo

Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową:

Rysowanie po śladzie, łączenie kropek.

Potrzebne będą : kolorowe kredki , karta pracy (zał.2 wiosna )

zał. 2 wiosna

 

Dzień 21.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:

zgadywanie słów podzielonych na sylaby np. kacz- ka; ma – ma; ta – ta; cu-kier-nia; lal – ka ;

tra – wa; mo- tyl; itp.; Bawiąc się z dzieckiem dopasowujemy stopień trudności do możliwości

dziecka. Można położyć przed dzieckiem narysowane obrazki, aby mogło wskazywać palcem

usłyszany wyraz.

Kształtowanie i doskonalenie orientacji przestrzennej.

Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała:

Ćwiczenia w formie zabawowej utrwalające pojęcia w zakresie orientacji przestrzennej, czyli

wykonywanie poleceń, np. weź prawą ręką łyżkę, kopnij piłkę lewą nogą, ułóż prawą ręka

klocki, przesuń lewą nogą klocek; itp.

Dzień 22.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające koordynacje wzrokowo – ruchową:

Potrzebne będą : kredki, karta pracy (zał. 3 Dzień Ziemi).

Posegreguj śmieci do odpowiednich pojemników. Powiedz jakiego koloru są pojemniki.

Ćwiczenie rozwijające sprawność manualną:

Potrzebne będą : kredki, karta pracy (zał.4 Dzień Ziemi)

Dokończ kolorować kosze według określonego kodu.

zał. 3 Dzień Ziemi

zał. 4 Dzień Ziemi

Dzień 23.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną:

Potrzebne będą : kolorowe kołka wycięte z papieru, kartka z narysowaną linią.

Układanie kolorowych kółek zgodnie z poleceniami: po lewej stronie linii, po prawej, w dolnej,

górnej części nad, pod linią;

Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową:

Potrzebne będą : kartony lub szary papier, farby, pędzle lub mazaki.

Jednoczesne malowanie obydwoma rękami na dużych powierzchniach

– np. kartonach przypiętych do krzesła , ściany, drzewa (odwzorowywanie kształtów, linii,

figur).

Dzień 24.04.2020r.

Ćwiczenia grafomotoryczne:

Potrzebne będą : kartki, kredki, mazaki.

obrysowywanie dłoni i stóp, ozdabianie szlaczkami według własnych pomysłów.

Ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej:

Potrzebne będą: skakanka, różnego rodzaju przeszkody (np. poukładane na podłodze misie

które dziecko musi przeskoczyć).

Skoki obunóż i na jednej nodze, przeskakiwanie przez przeszkody (obunóż), skoki

na skakance.

Dzień 27.04.2020r.

Ćwiczenia doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne.

Utrwalenie i kontrola rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

Potrzebne będą : karteczki z poleceniami.

Dziecko losuje karteczkę, rodzic odczytuje i dziecko wykonuje zapisane na nich polecenia :

– podskocz 2 razy na lewej nodze

– pomachaj prawą ręką

– chwyć się za lewe ucho

– mrugnij lewym okiem

– prawym łokciem dotknij kolana

– zasłoń prawe oko

– spójrz przez lunetę lewym okiem

Usprawnianie koordynacji ruchów, chwyt pęsetowy.

Potrzebne będą : dwie miseczki, fasola .

Przebieg: Dziecko siedzi przy stole, na którym znajdują się dwie miseczki. Jedna z nich, stojąca po lewej stronie dziecka, jest napełniona fasolą . Dziecko na polecenie rodzica przekłada fasolę do pustej miseczki, od lewej strony do prawej. Dziecko ma za zadanie chwytać fasolę chwytem pęsetowym, używając kolejno wszystkich palców prawej dłoni.

Dzień 28.04.2020r.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Potrzebne będą : plastelina , karta pracy (zał. 1 miś)

Dziecko wyklej plasteliną brakujące miejsca na obrazku.

Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

Dziecko potrafi ułożyć obrazek zgodnie z chronologią.

Potrzebne będą : nożyczki, karta pracy.

Ułożenie obrazków zgodnie z kolejnością chronologiczną – (obrazki przedstawiają kolejność

wykonywanych czynności podczas mycia rąk). Rodzic pokazuje dziecku obrazek

przedstawiający mycie rąk, wyjaśnia w jakiej kolejności wykonujemy daną czynność, następnie

wycina obrazki, a dziecko próbuje samodzielnie ułożyć je w odpowiedniej kolejności.             (zał.2 mycie rąk).

zał. 1 miś

zał.2 Historyjka obrazkowa

Dzień 29.04.2020r.

Usprawnianie umiejętności manualnych.

Potrzebne będą : farby, kartka papieru.

Malowanie farbami za pomocą rąk na kartce papieru. Dziecko odbija pomalowaną farbą rękę na

kartce , później dorysowuje elementy tak aby wyszło nam dowolne zwierzę .

Np. Żyrafa

Usprawnianie koordynacji ruchowej:

Potrzebne będą : piłka

Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z rodzicem / rodzeństwem podają sobie piłkę (z ręki

do ręki). Na hasło „piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach.

 

Dzień 30.04.2020r.

Doskonalenie percepcji słuchowej.

Potrzebne będą : nagranie zwierząt gospodarstwa domowego (zał.3)

Dziecko słucha uważnie nagrania, próbuje rozpoznać i nazwać zwierzęta po odgłosie, następnie

naśladuje odgłosy poznanych zwierząt wg poleceń rodzica.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Potrzebne będą : kolorowy blok, karta pracy z kółkami (zał.4 kółka) wydrukowana 3 razy.

Segregowanie kołek w różnych kolorach na odpowiednich kartkach dobranych kolorami.

Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie taki sam kolor do takiego samego koloru. Można

wykorzystać kolorowe kocki , i również je segregować kolorami. Dziecko nazywa każdy kolor.

 

Zał. 4 . kolorowe kółka

 

Dzień 04.05.2020r.

Usprawnianie percepcji słuchowej.

Słuchanie dźwięków znanych z otoczenia np. szum wody lecącej z kranu, jadący motocykl,

wbijanie gwoździa itp. Dziecko stara się je rozpoznać , za każdy rozpoznany dźwięk możemy

wręczyć punkt np. klocki. Na koniec dziecko przelicza samodzielnie wszystkie zdobyte punkty.

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Rzuty do celu – dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę( po trzy ), celuje do kosza

z wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty

lewą ręką i trzecia ręką wybraną przez dziecko. Podsumowanie zabawy – podliczenie celnych

rzutów , wypowiedzi dziecka, którą rękę wybrali i dlaczego.

Proponowana strona na której znajdują się dźwięki z otoczenia:

http://odgłosy.pl/

 

Dzień 05.05.2020r.

koordynacji wzrokowo –słuchowo – ruchowej.

„Co to za zwierzątko” – dziecko losuje ilustrację przedstawiające zwierzęta na wsi. Gestem,

mimiką, ruchem ma je tak przedstawić, aby pozostałe osoby mogły je rozpoznać (pies, świnka,

koń itd.). zał. 1

Usprawnianie koordynacji ruchowej.

Turlanie – dziecko kładzie się na dywanie a rodzic lub rodzeństwo je turla potem następuje

zmiana.

Chodzenie po linie – rodzic układa na podłodze długi sznurek i prosi aby dziecko przeszło po

nim, jak gdyby szły po linie wiszącej nad ziemią, noga za nogą i starały się nie spaść.

zał. 1

Dzień 06.05.2020r.

Doskonalenie małej motoryki .

Układanie obrazka z części – puzzle. Dziecko próbuje samodzielnie wyciąć puzzle, a później

ułożyć je na kartce.

Usprawnianie obustronnej koordynacji ciała.

Zabawy w siadzie w rozkroku:

a) dotykanie ręką przeciwnej stopy,

b) skręty tułowia z dotykaniem dłońmi podłogi za sobą,

c) łapanie prawą ręką lewego ucha nad głową i odwrotnie,

zał. puzzle

 

Dzień 07.05.2020r.

Doskonalenie znajomości schematu ciała.

„To ja” – obserwowanie swojej twarzy w lusterku, zwrócenie uwagi na kolor oczu, włosów itd.

Wykonywanie poleceń typu: wskaż prawe oko, lewe ucho itd.

Doskonalenie sprawności manualnych.

Potrzebne będą: szary papier, mazaki, kredki, kolorowa kreda itp.

Plastyczna działalność dziecka- rodzic obrysowuje na dużym arkuszu postać dziecka, natomiast

dziecko koloruje swoją postać wg własnego pomysłu, dorysowuje oczy, nos, usta, uczy.

Dzień 08.05.2020r.

Ćwiczenie stymulujące układ dotykowy.

„Dotykowe pudełko” Dziecko rozpoznaje owoce lub przedmioty umieszczone w pudełku

poprzez dotyk .

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Dziecko w pozycji leżącej na plecach przekłada jabłka/zabawki, przedmioty itp. leżące po

prawej stronie ciała na lewą i odwrotnie.

 

Dzień 11.05.2020r.

Usprawnianie percepcji wzrokowej.

Potrzebne będą : kredki, zał. 1 i 2 , klej.

Dziecko wyszukuje obrazek różniący się od pozostałych i go zaznacza kredką. Zał.1

Dziecko układa i przykleja koła ciuchcia tak samo jak na górnym obrazku. Można wyciąć

dziecku koła lub kredką połączyć koła z odpowiednim miejscem . Zał.2

Zał.1 

zał. 2 

Dzień 12.05.2020r.

Usprawnianie motoryki małej.

Potrzebne będą : kredki , zał. 3

Dziecko ma za zadanie doprowadzić dinozaura przez labirynt . Pokoloruj właściwą drogę.

zał. 3

Usprawnianie koncentracji uwagi.

Zabawa matematyczna – policz zwierzątka i narysuj odpowiednią liczbę kropek. Zał.4

 

Dzień 13.05.2020r.

Usprawnianie koordynacji ruchowej:

Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu:

• ruchy naprzemienne: uczniowie przekładają piłeczkę z ręki do ręki,

przekraczając linię środkową ciała

• leniwe ósemki: dziecko kreśli ósemki raz prawą, raz lewą ręką w przestrzeni.

Doskonalenie rozpoznawania figur geometrycznych i nazywania ich.

Zabawa: „Kolorowy pajacyk”

Dziecko wyciąga z koperty figury geometryczne, nazywa je, a następnie układa

z nich obrazek wg instrukcji zawartej w wierszu „Pajacyk”, który czyta rodzic. Zał.5

Uczeń Jacek to majster nie lada

Popatrz jak sprawnie mozaikę układa

Jedno koło, jeden kwadrat, cztery prostokąty,

Głowa, brzuszek, ręce, nogi, kapelusz trójkątny

Trzeba jeszcze zrobić butki z prostokątów małych

No i proszę? Już pajacyk zrobiony jest cały.

 

Dzień 14.05.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Układamy motyle

Mama lub tata, układają na podłodze lub na stole sześć papierowych kwiatów, a obok nich

kostki z różną liczbą kropek. Układaj na kwiatach motyle tak, aby było ich tyle samo, co kropek

na kostce.

zał.6

Doskonalenie sprawności manualnej.

Potrzebne będą : plastelina

Dziecko lepi według własnego pomysłu kolorowego motylka.

 

Dzień 15.05.2020r.

Ćwiczenie grafomotoryczne – usprawnianie małej motoryki.

Dziecko łączy kropki, następnie koloruje obrazek według własnego pomysłu. Zał.7

zał. ćwiczenie grafomotoryczne

Usprawnianie koordynacji ruchowej.

Zabawy z piłką – porzucanie, łapanie, rzucanie do drugiej osoby.

 

Dzień 18.05.2020r.

Ćwiczenia pamięci słuchowej Rozpoznawanie słyszanych dźwięków.

https://bajki-zasypianki.pl/zabawa-dla-dzieci/ Na tej stronie znajdziemy zagadki słuchowe.

Dziecko siada wygodnie na krześle , a rodzic odtwarza zagadki. Za każdą poprawną odpowiedź

przydzielamy dziecku punkt np. klocki. Na koniec przeliczamy punkty wspólnie z dzieckiem.

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.

Dziecko ma za zadanie odnaleźć wszystkie zwierzęta i otoczyć je pętlą. Następnie połączyć ze

sobą takie same zwierzęta. Zał. 1

zał. 1

 

Dzień 19.05.2020r.

Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną.

Stawiamy przed dzieckiem różnego rodzaju pojemniki z nakrętkami np. butelka po wodzie,

pojemnik plastikowy z pokrywką itp., dziecko samodzielnie próbuje odkręcić/otworzyć

pojemnik i go zamknąć.

Ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość

Kładziemy przed dzieckiem np. kolorowe kredki, klocki itp. Dziecko ma za zadanie np.

wyszukać wszystkie kredki czerwone lub znaleźć dwa takie same kolory i połączyć w pary.

Dzień 20.05.2020r.

Rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała

„Powiedz, w co trafiłeś”

Zabawa ćwicząca orientację w schemacie własnego ciała – Umiejętność rozpoznawania

zwierząt. Zgniatanie kartki papieru lewą dłonią, przekładanie do prawej (robienie piłeczki).

Rzucanie piłeczką do karteczek ze zwierzętami. Identyfikowanie trafionego zwierzątka –

„powiedz, w jaki obrazek trafiłeś”. Dziecko rzuca raz lewą raz prawą ręką.

Karteczki ze zwierzątkami przyklejamy np. na szafie. Zał.2

zał.2  do pobrania

 

Dzień 21.05.2020r.

Ćwiczenie usprawniające percepcję wzrokową.

Wyszukaj różnice na obrazkach i zaznacz je. Zał. 3

Ćwiczenie usprawniające sprawność grafomotoryczną.

Dziecko ma za zadanie doprowadzić zwierzątka rysując po śladzie. Zał.4

zał.3

zał.4

Dzień 22.05.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą.

zabawy – zagadki pantomimiczne naśladujące codzienne czynności

lub zawody (np. jazda rowerem, samochodem, mycie się, „zgadnij, jaki to zawód”

np. kierowca, malarz, fryzjer, informatyk itp.);

Ćwiczenia rozwijające procesy myślowe.

Klasyfikowanie przedmiotów wg 1,2 cech np. układamy przed dzieckiem klocki różnej

wielkości , dziecko musi wyszukać wszystkie małe lub duże klocki. Możemy również

klasyfikować klocki wg kolorów.

Dzień 25.05.2020r.

Ćwiczenia utrwalające i ćwiczące koordynację słuchowo-wzrokowo -ruchową.

Kreślenie kształtów graficznych powietrzu:

-Rodzic kreśli w powietrzu palcem proste figury geometryczne, a dziecko naśladuje te ruchy w

powietrzu, na ławce, plecach siostry/brata .

Kolorowanie obrazka wg instrukcji.

Dziecko otrzymuje rysunek i ma go pokolorować według instrukcji:

– trójkąty pomaluj na zielono,

– koła pomaluj na niebiesko,

– kwadraty pomaluj na czerwono, zał.1

zał.1

 

Dzień 26.05.2020r.

Rozwijanie koordynacji ruchowej oraz sprawności manualnej.

„Zbieramy kwiaty dla mamy” – zabawa dydaktyczna – rodzic rozkłada na dywanie emblematy

kwiatów z literami. Następnie dziecko ma za zadanie znaleźć takie same kwiaty , połączyć w

pary – z taką samą literką. Zabawę prowadzimy do momentu, kiedy każdy kwiat znajdzie swoją

parę. Zał. 2 (dwa razy drukujemy).

Ćwiczenie rozwijające sprawność manualną.

Kolorujemy bukiet kwiatków dla mamy wg wzoru. Zał. 3

załącznik nr 2

załącznik nr 3 

Dzień 27.05.2020r.

Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową.

Dorysuj brakujące elementy.

Rodzic prosi dziecko , by dorysowało brakujące elementy w obrazku, a następnie pokolorowało

obrazek wg własnego pomysłu. zał. 3

Puzzle – ułóż i przyklej puzzle na kartce . zał.4

zał. 4

Dzień 28.05.2020r.

Usprawnianie percepcji słuchowej.

Dyktando słuchowe – dziecko rysuje elementy na karcie pracy wg poleceń tj.: na górze narysuj

słoneczko, na kole trawę, dorysuj dwa kwiatki i jednego motylka, dorysuj drzwi, jedno okno i

komin. Staramy się nie podpowiadać dziecku podczas rysowania, na koniec pracy tłumaczymy

co było dobrze a co ewentualnie źle. Zał. 5

załącznik nr 5

 

Dzień 29.05.2020r.

Ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej.

„Waga” – podawanie piłki nad głową (ręce proste w łokciach);

Podawanie piłki górą do partnera i odbieranie dołem lub podawanie prawą stroną,

a odbieranie lewą;

Ruchy naprzemienne – dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie.

 

Dzień 01.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą : plastelina, zał.1

Wyklej kropki na kwiatku plasteliną.

zał.1

 

Dzień 02.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : słomka, nożyczki, zał.2

Rodzic wycina biedronki, a dziecko za pomocą słomki próbuje przenieść biedronki na liście

(należy dmuchać przez słomkę lub zassać powietrze i przenieść biedroneczkę). Ćwiczenie

wykonujemy kilkakrotnie .

załącznik 1 

Dzień 03.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące pamięć oraz percepcję wzrokową.

Potrzebne będą: nożyczki, zał.3 , pomoc rodzica.

Rodzic wycina obrazki ze zwierzętami, dziecko dobiera w pary jednakowe obrazki i nazywa każde zwierzątko . Można zagrać również w grę memory.

zał. 3 gra-memory-

 

Dzień 04.06.2020r.

Usprawnianie ruchów ręki i palców.

Potrzebne będą : kasza manna, zał.4, kredki, tacka lub pokrywka od pudełka np. po butach.

Wysypujemy kaszę na tackę , a dziecko stara się odwzorować kształty z karty pracy, na koniec

koloruje figury i stara się je nazwać .

załącznik 4

 

Dzień 05.06.2020r.

Zabawy matematyczne . Doskonalenie logicznego myślenia.

Potrzebne będą : kredki, zał. 5.

Dziecko koloruje serca według określonego koloru, nazywa wszystkie kolory.

zał. 5 serca

 

Dzień 08.06.2020r.

Ćwiczenie rozwijające sprawność manualną.

Potrzebne będą: farby, talerzyki papierowe, kolorowe kartki, mazaki, kredki.

Wykonujemy dowolne zwierzątko gospodarstwa domowego, można skorzystać z podanych

przykładów lub wykonać według własnego pomysłu.

Możemy wykonać np. . krowę , świnkę itd.

 

Dzień 09.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : zał.1 , nożyczki , klej

Dokończ sekwencje, z pomocą rodzica wytnij obrazki i wklej według wzoru.

załącznik 1 

Dzień 10.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące przeliczanie w zakresie 4.

Potrzebne będą: zał.2 , kredki

Policz łaty na żyrafach i połącz z odpowiednią liczbą. Możesz pokolorować obrazki.

załącznik  2

 

Dzień 12.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : zał. 3 , kredki, klej, nożyczki.

Wytnij z pomocą rodzica puzzle, samodzielnie przyklej na kartce i pokoloruj .

zał. 3

Usprawnianie logicznego myślenia.

Potrzebne będą : zał.4 , kredki , nożyczki, klej.

Wklej zwierzęta w takiej samej kolejności jak na wzorze. Połącz pętlą takie same zwierzątka, a następnie policz i narysuj tyle kropek ile jest zwierząt.

zał. 4

 

Dzień 15.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji ruchowej.

„Zawody sportowe” – zabawy z piłkami.

Zachęcamy bardzo gorąco aby wraz z całą rodziną pobawić się w zawody sportowe.

  1. a) Wyścig z piłką do ping-ponga – zadaniem dziecka jest pokonanie wyznaczonej trasy, trzymając na łyżce piłeczkę do ping-ponga. Po przebyciu trasy dziecko przekazuje łyżkę z piłeczką następnemu uczestnikowi.
  2. b) Podawanie piłki nad głową w rzędzie – ustawiamy się w rzędzie trzymając ręce nad głowami i podajemy sobie piłkę. Kiedy piłka dojdzie do ostatniego uczestnika, wówczas biegnie on na początek i ponownie podaje piłkę do tyłu.
  3. c) Rzucanie gumową piłką do celu – na sygnał dziecko rzuca piłkę do kosza ustawionego na podłodze. Wygrywa ten , który zaliczy więcej celnych rzutów.
  4. d) Przejście z dwiema piłkami pod pachami po prostej linii – zadaniem jest pokonanie wyznaczonej trasy z dwiema piłkami pod pachami i przekazanie piłek następnemu uczestnikowi.

Świetna zabawa dla całej rodziny!!

Dzień 16.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą: klej, nożyczki, zał.1

Z pomocą rodzica wytnij puzzle i samodzielnie spróbuj ułożyć na osobnej kartce. Na koniec pokoloruj obrazek według własnego pomysłu.

załącznik 1

 

Dzień 18.06.2020r.

Usprawnianie percepcji słuchowej.

Różnicowanie dźwięków:

1) Dziecko zamyka oczy lub odwraca się, a druga osoba uderza w jakiś przedmiot (np. garnek, blat stołu) lub gra krótką melodię na instrumencie – należy zgadnąć, co jest źródłem dźwięku;

2) W ćwiczenie można zaangażować rodzeństwo, babcię , dziadka: jedna osoba  woła jakiś wyraz, a dziecko  ma zgadnąć, kto wołał;

Dzień 17.06.2020r.

Uprawnianie percepcji wzrokowej. Zabawa matematyczna – utrwalanie cyfr od 1 do 3 .

Potrzebne będą : kredki, zał. 2

Pokoloruj tyle zabawek , ile wskazuje cyfra na początku. Narysuj tyle kropek , ile  misi pokolorowałeś w pierwszym zadaniu.

załącznik 2

 

Dzień 19.06.2020r.

Usprawnianie ruchów ręki i palców.

Potrzebne będą : klej , kolorowy papier, zał.3 , kredki.

wydzieranki , naklejanki – wyklejanie kawałkami kolorowego papieru  wazonu .Wyklej wazon według własnego pomysłu. Pokoloruj kwiaty.

Załącznik 3

 

Dzień 22.06.2020r.

Ćwiczenie usprawniające pamięć wzrokową i spostrzegawczość .

Potrzebne będą: zał.1 , nożyczki

Memory wakacyjne – wycinamy obrazki, układamy je na stole tak aby nie było widać obrazków. Każdy gracz odkrywa po dwie karty i zapamiętuje co się na nich znajdowało. Wygrywa ten kto zbierze najwięcej par.

Załącznik 1

 

Dzień 23.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą: kredki, zał. 2

Pokoloruj najładniej jak potrafisz laurkę dla taty, a później podaruj .

zał. 2 laurka

 

Dzień 24.06.2020r.

Usprawnianie motoryki dużej.

Proponuję takie zabawy jak: raz, dwa, trzy baba jaga patrzy. Udajemy zwierzątka np. skaczemy jak żabki, chodzimy jak bocian, latamy jak ptaki, kicamy jak zajączek itp. Rób to co ja.

 

Dzień 25.06.2020r.

 

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : dwie butelki z wodą , sznurek, bibuła ( 4 kolory), taśma.

Link do zabawy: https://www.facebook.com/MissAngieSandoval/videos/271134390599398

Układamy paski z bibuły na sznurku, zaczynając od np. 4 paseczków. Jeżeli dziecku wychodzi to sprawnie zwiększamy ilość pasków. Miłej zabawy.

 

Dzień 26.06.2020r.

Usprawnianie percepcji wzrokowej,

Potrzebne będą : kredki, zał. 3

Połącz obrazki z ich cieniami.

załącznik 3

 

Dzień 29.06.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą.

Skoki przez drabinkę. R. wykonuje drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.

Skoki przez linkę. To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy potrzebna jest linka, którą należy  zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm.

Kto sięgnie wyżej? Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej, jak umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło najwyżej. Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć!

SpacerekMożna puścić  muzykę i podawać  różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy maluch udaje, że podnosi coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – dziecko podbiega i łapie niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dziecko musi podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu.

 

Dzień 30.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące sprawność manualną.

Wakacje tuż, tuż – a więc zróbmy wspaniałą pracę plastyczną .

Potrzebne będą : kolorowe kartki, plastelina, mazaki, nożyczki, słomki lub patyczki

Obrysowujemy rękę dziecka i wycinamy. Dziecko wykonuje i ozdabia według własnego pomysłu kolorowe rybki. Przyklejamy je do słomki lub patyczka . I gotowe ! Wyszły wspaniałe pacynki do zabawy.

 

Zajęcia rewalidacyjne 5-6 latki

Dzień 06.04.2020 r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą: stare gazety.

–  ugniatanie rękoma kul z papieru około 10 sztuk,

– gry i zabawy zręcznościowe,  np. rzuty do celu lewą i prawą ręką, rzuty gazetą do celu, rzucanie piłek z gazet  do siebie i łapanie ich, rzuty dowolne i do celu z odległości dowolnej i określonej.

 

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

Potrzebne będą : karta pracy zał.nr 1 do pobrania, nożyczki , kredki.

– pokoloruj i wytnij obrazek , policz zabawki na obrazku i postępuj wg poleceń.

Załącznik 1

Dzień 07.04.2020r.

 Kształtowanie i usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.

– wskazywanie źródła dźwięku (gwizdek, klaśnięcie, uderzenie w stół itp.) przy zasłoniętych oczach.

 

 Kształtowanie i doskonalenie orientacji przestrzennej

Potrzebne będą : balony lub ulubiony miś.

– Dziecko układa przedmiot wg poleceń rodzica np.; połóż balon/misia pod stołem, na stole, obok stołu itd. Później zamiana ról .

Dzień 08.04.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą : nożyczki, kredki, karta pracy zał. nr 2 (do pobrania) .

– Kolorowanie misiów, następnie wycinanie i rozcinanie w wyznaczonym miejscu.

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

Potrzebne będą : figury geometryczne

– różnicowanie figur pod względem kształtu, barwy, grubości, wielkości,

– wyszukiwanie figur jednakowych i podobnych.

– Dobieranie par jednakowych form geometrycznych (kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Kompozycje z figur geometrycznych.

Zał. 2_

Dzień 09.04.2020r.

Kształtowanie i usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.

Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym wystukiwaniem

lub wyklaskiwaniem,

– Wyodrębnianie ostatniej i pierwszej głoski w wyrazach,

– Dzielenie wyrazów na głoski.

Kształtowanie i doskonalenie orientacji przestrzennej

Potrzebne będą : karta pracy nr.2 (do pobrania)

– Dorysowywanie brakujących elementów na rysunku postaci ludzkiej.

Karta pracy nr.2 dorysuj brakujące  części ciała

Dzień 10.04.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą : plastelina, narysowane małe figury geometryczne na kartce papieru

– Wałkowanie plasteliny dłonią tworząc długie węże, wyklejanie nimi konturów figur

geometrycznych.

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

Potrzebne będą : różne ulubione zabawki / figurki dziecka, wycięte obrazki z gazet.

– Układanie przedmiotów lub obrazków w szeregu wg kolejności w jakiej były pokazywane.

 

Dzień 14.04.2020r. 

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową:

– wskazywanie różnic między dwoma obrazkami; (zał.1 do pobrania)

Dziecko musi wyszukać 5 różnic między obrazkami i je zaznaczyć na jednym obrazku.

Pokoloruj dowolny obrazek.

Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową:

– rozpoznawanie przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku;

Potrzebne będą: opaska na oczy , przedmioty o rożnych kształtach.

Dziecko z zawiązanymi oczami próbuje poprzez dotyk rozpoznać dany przedmiot.

Zał. 1

 

Dzień 15.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:

– rozpoznawanie osób po głosie, zabawy typu; „Zgadnij kto teraz mówił”.

Ćwiczenia pozwalające rozwijać pamięć wzrokową:

– Pokazywanie dziecku obrazka przez ok 30 sekund, by zapamiętało jak najwięcej szczegółów,

schowanie go i zadawanie pytań do niego (sprawdzające ilość zapamiętanych rzeczy).

Dzień  16.04.2020r.

 

Ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową:

– Powtarzanie dziecku 5 razy pewnej sekwencji słów (na przykład: KACZKA, KROWA, KOT,

KOGUT, KURA), którą następnie odtwarza dziecko w tej samej kolejności. Możemy podnosić

stopień trudności dokładając kolejne słowa.

Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi:

– Odnajdywanie wyjścia z labiryntu.

Trudniejszą wersją jest narysowanie własnego labiryntu, który musi rozwiązać kolega lub

rodzic. (Zał.2 do pobrania).

Zał. 2 labirynt

Piątek 17.04.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą:

– rysowanie po śladzie, kolorowanie obrazka; (zał.3 do pobrania)

Ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej:

– ćwiczenia równoważne – chodzenie po desce, ławeczce, narysowanej ścieżce;

zał.3 rysowanie po śladzie

 

Dzień 20.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową:

Pokoloruj obrazek według własnego pomysłu pamiętając o kolorach wiosny.

Potrzebne będą : kredki, mazaki, karta pracy (zał. 1 wiosna – drzewo).

zał. 1 wiosna –  drzewo

Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową:

Wytnij obrazki na dole i uzupełnij sudoku.

Potrzebne będą : nożyczki ,klej , karta pracy (zał.2 wiosna )

zał.2 wiosna

Dzień 21.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:

Podział zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby:

Wydzielanie wyrazów ze zdania, liczenie wyrazów, odkładanie odpowiedniej liczby klocków

lub rysowanie kółeczek i kreseczek (rodzic mówi zdanie, dziecko liczy wyrazy i zaznacza

klockami).

Kształtowanie i doskonalenie orientacji przestrzennej.

Ćwiczenia orientacji w przestrzenni, rozpoznawanie ich stron:

Kierowanie dziecka przy pomocy pojęć: prosto, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu drugą

osobą, tak, aby dotarło do określonego miejsca.

 

Dzień 22.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające koordynacje wzrokowo – ruchową:

Potrzebne będą : nożyczki, kartka, klej, karta pracy (zał. 3 Dzień Ziemi).

Rozetnij puzzle śmieciarki wzdłuż linii, ułóż puzzle i przyklej na kartce.

Ćwiczenie rozwijające sprawność manualną:

Potrzebne będą : kredki, karta pracy (zał.4 Dzień Ziemi)

Dorysuj śmieci w koszach zgodnie z podaną cyfrą, pokoloruj je.

zał.3 Dzień Ziemi

zał. 4 Dzień Ziemi

Dzień 23.04.2020r.

Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną:

Potrzebne będą : kolorowe kołka narysowane na kartkach, nożyczki, kartka z narysowaną linią.

Dziecko wycina kolorowe kołka następnie układa je zgodnie z poleceniami: po lewej stronie

linii, po prawej, w dolnej, górnej części nad, pod linią.

Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową:

Potrzebne będą : kartony lub szary papier, farby, pędzle lub mazaki.

Jednoczesne malowanie obydwoma rękami na dużych powierzchniach

– np. kartonach przypiętych do krzesła , ściany, drzewa (odwzorowywanie kształtów, linii,

figur).

Dzień 24.04.2020r.

Ćwiczenia usprawniające koordynacje wzrokowo – ruchową:

Potrzebne będą : kredki, karta pracy (zał. nr 5 – cienie) .

Połącz zwierzęta z odpowiednimi cieniami.

Ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej:

Potrzebne będą: skakanka, różnego rodzaju przeszkody (np. poukładane na podłodze misie

które dziecko musi przeskoczyć).

Skoki obunóż i na jednej nodze, przeskakiwanie przez przeszkody (obunóż), skoki

na skakance.

zał. 5

Dzień 27.04.2020r.

Ćwiczenia doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne.

Utrwalenie i kontrola rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

Potrzebne będą : karteczki z poleceniami.

Dziecko losuje karteczkę, z pomocą rodzica próbuje odczytać polecenie i je wykonuje :

– podskocz 2 razy na lewej nodze

– pomachaj prawą ręką

– chwyć się za lewe ucho

– mrugnij lewym okiem

– prawym łokciem dotknij kolana

– zasłoń prawe oko

– spójrz przez lunetę lewym okiem

Usprawnianie koordynacji ruchów, chwyt pęsetowy.

Potrzebne będą : dwie miseczki, suchy groch .

Przebieg: Dziecko siedzi przy stole, na którym znajdują się dwie miseczki. Jedna z nich, stojąca po lewej stronie dziecka, jest napełniona grochem . Dziecko na polecenie rodzica przekłada suchy groch do pustej miseczki, od lewej strony do prawej. Dziecko ma za zadanie chwytać groch chwytem pęsetowym, używając kolejno wszystkich palców prawej dłoni.

Dzień 28.04.2020r.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Potrzebne będą : plastelina , karta pracy (zał. 1 tęcza )

Dziecko wyklej plasteliną brakujące miejsca na obrazku.

Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

Dziecko potrafi ułożyć obrazek zgodnie z chronologią.

Potrzebne będą : nożyczki, karta pracy (zał.2 historyjka obrazkowa z pieskiem)

Ułożenie obrazków zgodnie z kolejnością chronologiczną . Rodzic pokazuje dziecku obrazek

przedstawiający historyjkę psa, następnie omawiają przebieg zdarzeń. Dziecko samodzielnie

wycina obrazki, próbuje je ułożyć w odpowiedniej kolejności. Koloruje obrazki.

zał.1 tęcza

zał. 2 historyjka obrazkowa

Dzień 29.04.2020r.

Usprawnianie umiejętności manualnych.

Potrzebne będą : farby, kartka papieru.

Malowanie farbami za pomocą rąk na kartce papieru. Dziecko odbija pomalowaną farbą rękę na

kartce , później dorysowuje elementy tak aby wyszło nam dowolne zwierzę .

Przykłady prac:

Usprawnianie koordynacji ruchowej:

Potrzebne będą : piłka

Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z rodzicem / rodzeństwem podają sobie piłkę (z ręki

do ręki). Na hasło „piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach.

 

Dzień  30.04.2020r. 

Doskonalenie percepcji słuchowej.

Potrzebne będą : nagranie zwierząt gospodarstwa domowego (zał.3)

Dziecko słucha uważnie nagrania, próbuje rozpoznać i nazwać zwierzęta po odgłosie, następnie

naśladuje odgłosy poznanych zwierząt wg poleceń rodzica.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Potrzebne będą : kolorowy blok, nożyczki, karta pracy z kółkami (zał.4 kółka) wydrukowana 3

razy.

Segregowanie kołek w różnych kolorach na odpowiednich kartkach dobranych kolorami.

Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie taki sam kolor do takiego samego koloru. Można

wykorzystać kolorowe kocki , i również je segregować kolorami. Dziecko wycina samodzielnie

kółka i nazywa każdy kolor.

 

zał. 4 . kolorowe kółka

Dzień 04.05. 2020r.

Usprawnianie percepcji słuchowej.

Słuchanie dźwięków znanych z otoczenia np. szum wody lecącej z kranu, jadący motocykl,

wbijanie gwoździa itp. Dziecko starają się je rozpoznać, za każdą poprawną odpowiedź

wręczamy dziecku punkt np. klocek. Na koniec zabawy dziecko samodzielnie przelicza zdobyte

punkty.

Rodzic ponownie odtwarza poznane dźwięki i prosi o zapamiętanie kolejności w jakiej po sobie

występują. Następnie dziecko stara się powiedzieć w odpowiedniej kolejności usłyszane

dźwięki.

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Rzuty do celu – dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę( po trzy ), celuje do kosza

z wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty

lewą ręką i trzecia ręką wybraną przez dziecko. Podsumowanie zabawy – podliczenie celnych

rzutów , wypowiedzi dziecka, którą rękę wybrali i dlaczego.

Możemy zwiększać odległość kosza aby podnieść stopień trudności dziecku.

Proponowana strona na której znajdują się dźwięki z otoczenia:

http://odgłosy.pl/

 

Dzień 05.05.2020r.

koordynacji wzrokowo –słuchowo – ruchowej.

„Kto to taki” – dziecko losuje ilustrację przedstawiające ludzi w różnym wieku. Gestem,

mimiką, ruchem mają je tak przedstawić, aby pozostałe osoby mogły je rozpoznać (niemowlę,

uczeń z tornistrem, dziewczynka z piłką, staruszek z laską itd.). zał. 1

Usprawnianie koordynacji ruchowej.

Turlanie – dziecko kładzie się na dywanie a rodzic lub rodzeństwo je turla potem następuje

zmiana.

Chodzenie po linie – rodzic układa na podłodze długi sznurek i prosi aby dziecko przeszło po

nim, jak gdyby szły po linie wiszącej nad ziemią, noga za nogą i starały się nie spaść.

Ruchy wahadłowe -dziecko wykonuje je w pozycji siadu skrzyżnego . Kołyszą tułowiem w

prawo/lewo w przód/tył.

zał.1  

Dzień 06.05.2020r.

Doskonalenie małej motoryki .

Układanie obrazka z części – puzzle. Dziecko samodzielnie i dokładnie wycina puzzle , a

później układa je na kartce i przykleja.

Usprawnianie obustronnej koordynacji ciała.

Zabawy w siadzie w rozkroku:

a) dotykanie ręką przeciwnej stopy,

b) skręty tułowia z dotykaniem dłońmi podłogi za sobą,

c) łapanie prawą ręką lewego ucha nad głową i odwrotnie,

W pozycji na czworakach:

• prostowanie najpierw prawej ręki – następnie lewej nogi, lewej ręki – prawej nogi, na koniec

ręka – noga równocześnie

• wyciąganie na przemian na boki najpierw prawej ręki – potem lewej nogi, lewej ręki – prawej

nogi, następnie ręka – noga równocześnie,

zał.1 puzzle

Dzień 07.05.2020r.

Doskonalenie znajomości schematu ciała.

„To ja” – obserwowanie swojej twarzy w lusterku, zwrócenie uwagi na kolor oczu, włosów itd.

Wykonywanie poleceń typu: wskaż prawe oko, lewe ucho itd.

Doskonalenie sprawności manualnych.

Potrzebne będą: szary papier, mazaki, kredki, kolorowa kreda itp.

Plastyczna działalność dziecka- rysowanie na dużym arkuszu swojej postaci.

Praca ze swoją pracą plastyczną- zaznacz lewą nogę, zaznacz prawe ucho, zaznacz lewe oko itd.

Dzień 08.05.2020r.

Ćwiczenie stymulujące układ dotykowy.

„Dotykowe pudełko” Dziecko rozpoznaje owoce lub przedmioty umieszczone w pudełku

poprzez dotyk z zawiązanymi oczami.

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Dziecko w pozycji leżącej na plecach przekłada jabłka/zabawki, przedmioty itp. leżące po

prawej stronie ciała na lewą i odwrotnie.

 

Dzień 11.05.2020r.

Usprawnianie percepcji wzrokowej.

Potrzebne będą : nożyczki, klej, zał. 1 i 2

Wytnij puzzle i ułóż tak samo. Zał.1

Wyszukaj różnice na obrazkach i zaznacz na jednym z nich , pokoloruj obrazki . Zał.2

Zał.1

 

zał.2

Dzień 12.05.2020r.

Usprawnianie motoryki małej.

Potrzebne będą : kredki , zał. 3

Dziecko ma za zadanie doprowadzić żabkę przez labirynt do stawu. Pokoloruj odpowiednią

drogę.

Usprawnianie koncentracji uwagi.

Zabawa matematyczna – układanie sekwencji. Dziecko wycina obrazki i układa je w

odpowiedniej kolejności. Zał. 4

Dzień 13.05.2020r.

Usprawnianie koordynacji ruchowej:

Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu:

• ruchy naprzemienne: uczniowie przekładają piłeczkę z ręki do ręki,

przekraczając linię środkową ciała

• leniwe ósemki: dziecko kreśli ósemki raz prawą, raz lewą ręką w przestrzeni.

Doskonalenie rozpoznawania figur geometrycznych i nazywania ich.

Przeliczanie figur.

Dziecko otrzymuje po kilka figur geometrycznych i dokładnie je wycina . Zał. 5

Dziecko kolejno: przelicza prostokąty, liczy od lewej do prawej strony , a następnie od prawej

do lewej; Można układać różne działania matematyczne np. weź dwa koła i dodaj trzy trójkąty.

Ile razem masz figur itp.

zał. 5 figury

 

Dzień 14.05.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Liczymy płatki kwiatów

Mama lub tato , układają przed dzieckiem kwiaty z różną liczbą płatków.

Policz, ile płatków jest na każdym kwiatku.

Ułóż je od kwiatka z najmniejszą liczbą płatków do kwiatka z ich największą liczbą.

Ułóż je od tego z największa liczbą płatków do tego z ich najmniejszą liczbą. Zał. 6

Gdzie znajdują się biedronki?

Ułóż biedronkę :

z prawej strony kwiatka

z lewej strony kwiatka

nad kwiatkiem

pod kwiatkiem

pomiędzy kwiatkami

zał.6

 

Dzień 15.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności czytania.

Potrzebne będą ; klej, nożyczki, zał.7

Dziecko wycina wyrazy z przedmiotami które można zabrać na wycieczkę, i wkleja je do

plecaka.

Usprawnianie koordynacji ruchowej.

Zabawy z piłką – porzucanie, łapanie, rzucanie do drugiej osoby.

Dziecko stara się złapać za każdym razem piłkę, liczy ile razy złapało.

 

Dzień 18.05.2020r.

Ćwiczenia pamięci słuchowej

Rozpoznawanie słyszanych dźwięków.

https://bajki-zasypianki.pl/zabawa-dla-dzieci/ Na tej stronie znajdziemy zagadki słuchowe.

Dziecko siada wygodnie na krześle , a rodzic odtwarza zagadki. Za każdą poprawną odpowiedź

przydzielamy dziecku punkt np. klocki. Na koniec dziecko samodzielnie przelicza punkty.

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.

Dziecko ma za zadanie odnaleźć wszystkie zwierzęta jakie można spotkać na podwórku

wiejskim i otoczyć je pętlami. Następnie dzieli na głoski i sylaby. Zał. 1

zał.1

Dzień 19.05.2020r.

Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną.

Stawiamy przed dzieckiem różnego rodzaju pojemniki z nakrętkami np. butelka po wodzie,

pojemnik plastikowy z pokrywką, słoiki różnej wielkości itp., dziecko samodzielnie próbuje

odkręcić/otworzyć pojemnik i go zamknąć.

Ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość

Kładziemy przed dzieckiem np. kolorowe kredki, klocki itp. Dziecko ma za zadanie np.

wyszukać wszystkie kredki czerwone lub znaleźć dwa takie same kolory i połączyć w pary.

segreguje kredki na trzy kolory.

Dzień 20.05.2020r.

Rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała

„Powiedz, w co trafiłeś”

Zabawa ćwicząca orientację w schemacie własnego ciała Umiejętność identyfikowania liter.

Zgniatanie kartki papieru lewą dłonią, przekładanie do prawej (robienie piłeczki). Rzucanie

piłeczką do karteczek z literami. Identyfikowanie trafionej litery – „powiedz, w jaką literę

trafiłeś”. Dziecko rzuca raz lewą raz prawą ręką. Litery można napisać mazakiem na

karteczkach i przywiesić je np. . na szafie.

 

Dzień 21.05.2020r.

Ćwiczenie usprawniające percepcję wzrokową.

Wyszukaj różnice na obrazkach i zaznacz je. Zał. 2

Ćwiczenie usprawniające umiejętność czytania

Dziecko ma za zadanie wyciąć napisy i samodzielnie dopasować do obrazków. Zał.3

zał. 2

zał.3

Dzień 22.05.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą.

zabawy – zagadki pantomimiczne naśladujące codzienne czynności

lub zawody (np. jazda rowerem, samochodem, mycie się, „zgadnij, jaki to zawód”

np. kierowca, malarz, fryzjer, informatyk itp.);

Ćwiczenia rozwijające procesy myślowe.

Klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości , koloru np. układamy przed dzieckiem klocki różnej

wielkości i różnego koloru , dziecko musi wyszukać wszystkie małe lub duże klocki. Dziecko

samodzielnie tworzy zbiory najpierw wg wielkości, następnie wg koloru. Przelicza zbiory i

porównuje liczebność klocków. Wskazuje zbiór z większą liczbą klocków.

 

Dzień 25.05.2020r.

Ćwiczenia utrwalające i ćwiczące koordynację słuchowo-wzrokowo -ruchową.

Kreślenie kształtów graficznych powietrzu:

-Rodzic kreśli w powietrzu palcem proste figury geometryczne, a dziecko naśladuje te ruchy w

powietrzu, na ławce, plecach siostry/brata .

Rodzic może również kreślić kształty liter w powietrzu, a dziecko naśladuje

(jak poprzednio).

Nazwij obrazki

Dziecko nazywa obrazki, zadaniem jest wycięcie i przyklejenie kółek przy tych obrazkach gdzie

w środku wyrazu występuje litera s, S. Następnie dziecko dzieli na sylaby, głoski każdy wyraz.

Zał.1

 

Dzień 26.05.2020r.

Rozwijanie koordynacji ruchowej oraz sprawności manualnej.

„Zbieramy kwiaty dla mamy” – zabawa dydaktyczna – rodzic rozkłada na dywanie emblematy

kwiatów z literami. Następnie dziecko ma za zadanie znaleźć takie same kwiaty , połączyć w

pary – z taką samą literką. Zabawę prowadzimy do momentu, kiedy każdy kwiat znajdzie swoją

parę. Zał. 2 (dwa razy drukujemy).

zał. 2  

Ćwiczenie rozwijające sprawność manualną.

Kolorujemy bukiet kwiatków dla mamy wg własnego pomysłu. Zał.3

zał. 3 

 

Dzień 27.05.2020r.

Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową.

Tangram – Pokoloruj figury. Wytnij je dokładnie wzdłuż linii. Ułóż z figur przedstawione

poniżej obrazki. Stwórz własne obrazki. Zał. 4

Puzzle – Wytnij i ułóż puzzle . Przyklej je na kartce papieru. Zał. 5

zał.4 tangram

zał. 5

Dzień 28.05.2020r.

Usprawnianie percepcji słuchowej.

Dyktando słuchowe – dziecko rysuje elementy na karcie pracy wg poleceń tj.: narysuj słońce w

górnym prawym rogu kartki, po prawej stronie domku narysuj kwiaty , nad domkiem narysuj

motylka, przed domkiem kotka, dorysuj dwa okna, drzwi i komin. Zał. 6

załącznik nr 6 

 

Dzień 29.05.2020r.

Ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej.

„waga” – podawanie piłki nad głową (ręce proste w łokciach);

Podawanie piłki górą do partnera i odbieranie dołem lub podawanie prawą stroną,

a odbieranie lewą;

Bieg do celu z wykonywaniem różnych czynności; np. trzymanie piłki między nogami,

trzymanie w ręce łyżki z jajkiem, niesienie na głowie jakiegoś woreczka itp.

 

Dzień 01.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą : bibuła, kredki, zał.1

Wyklej kropki na kwiatku bibułą., pozostałe elementy pokoloruj kredkami

zał.1

Dzień 02.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : słomka, nożyczki, zał.2

Dziecko samodzielnie i dokładnie wycina biedronki z dołu karty, i za pomocą słomki próbuje

przenieść biedronki na liście (należy dmuchać przez słomkę lub zassać powietrze i przenieść

biedroneczkę). Ćwiczenie wykonujemy kilkakrotnie .

załącznik2

 

Dzień 03.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące pamięć oraz percepcję wzrokową.

Potrzebne będą: nożyczki, zał.4 .

Dokładnie wycinamy obrazki, zapraszamy do zabawy mamę, tatę lub rodzeństwo i gramy w

grę memory. Staramy się zapamiętać miejsce obrazków tak aby zebrać jak najwięcej par.

zał. 4 gra-memory-

Dzień 04.06.2020r.

Usprawnianie ruchów ręki i palców.

Potrzebne będą : kasza manna, zał.5 , plastelina, tacka lub pokrywka od pudełka np. po butach.

Wysypujemy kaszę na tackę , a dziecko stara się odwzorować kształty z karty pracy, na koniec

wykleja kontury figur plasteliną i nazywa wszystkie figury .

załącznik 5

 

Dzień 05.06.2020r.

Zabawy matematyczne . Doskonalenie logicznego myślenia.

Potrzebne będą : patyczki do liczenia lub słomki, kolorowa kartka.

Dziecko otrzymuje kolorową kartkę i kolorowe patyczki lub słomki . Układa figury według

polecenia:

• proszę ułożyć figurę z 3 patyczków

• proszę ułożyć figurę z 4 patyczków

• proszę ułożyć figurę z 6 patyczków

• proszę ułożyć 2 figury z 6 patyczków

• Czy potrafisz ułożyć 2 figury z pięciu patyczków?

• Czy można ułożyć z patyczków koło? Dlaczego?

 

Dzień 08.06.2020r.

Ćwiczenie rozwijające sprawność manualną.

Potrzebne będą: farby, talerzyki papierowe, kolorowe kartki, mazaki, kredki.

Wykonujemy dowolne zwierzątko gospodarstwa domowego, można skorzystać z podanych

przykładów lub wykonać według własnego pomysłu.

Możemy wykonać np. . krowę , świnkę , kurkę itd.

 

Dzień 09.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : zał.1 , nożyczki , klej

Dokończ sekwencje, samodzielnie wytnij obrazki i wklej według wzoru.

załącznik 1 

Dzień 10.06.2020r.

Zabawa matematyczna. Ćwiczenie doskonalące dodawanie .

Potrzebne będą: zał.2 , kredki

Policz zwierzęta i wpisz odpowiednią cyfrę . Możesz pokolorować obrazki.

Napisz i oblicz na kartce dodawanie w zakresie 10. Przykłady : 2+2=,

5+5=, 3+2= , 4+1=, 9+1= , 6+4=, 3+3 = . Możesz skorzystać z liczmanów np. kredek

zał. 2 Wykonaj dodawanie

 

Dzień 12.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : zał. 3, kredki.

Znajdź 6 różnic między obrazkami zaznacz na jednym z nich i pokoloruj wybrany obrazek.

Policz zwierzęta i wpisz cyfrę w odpowiednie miejsce.

zał.3 

Usprawnianie logicznego myślenia.

Potrzebne będą : zał. 4 , klej, nożyczki, kredki.

Czego im brakuje? Dorysuj brakujące elementy zwierzętom.

Wytnij dokładnie ułóż i przyklej obrazki obrazki od najmniejszego do największego.

zał. 4

 

Dzień 15.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji ruchowej.

„Zawody sportowe” – zabawy z piłkami.

Zachęcamy bardzo gorąco aby wraz z całą rodziną pobawić się w zawody sportowe.

  1. a) Wyścig z piłką do ping-ponga – zadaniem dziecka jest pokonanie wyznaczonej trasy, trzymając na łyżce piłeczkę do ping-ponga. Po przebyciu trasy dziecko przekazuje łyżkę z piłeczką następnemu uczestnikowi.
  2. b) Podawanie piłki nad głową w rzędzie – ustawiamy się w rzędzie trzymając ręce nad głowami i podajemy sobie piłkę. Kiedy piłka dojdzie do ostatniego uczestnika, wówczas biegnie on na początek i ponownie podaje piłkę do tyłu.
  3. c) Rzucanie gumową piłką do celu – na sygnał dziecko rzuca piłkę do kosza ustawionego na podłodze. Wygrywa ten , który zaliczy więcej celnych rzutów.
  4. d) Przejście z dwiema piłkami pod pachami po prostej linii – zadaniem jest pokonanie wyznaczonej trasy z dwiema piłkami pod pachami i przekazanie piłek następnemu uczestnikowi.

Świetna zabawa dla całej rodziny!!

 

Dzień 16.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą: kredki, nożyczki, klej, zał. 1

Połącz piłki od najmniejszej do największej. Dokończ sekwencje elementami wyciętymi z ostatniej kartki.

załącznik.1

 

Dzień 17.06.2020r.

Uprawnianie percepcji wzrokowej. Zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności dodawania.

Potrzebne będą : kredki, zał.2

Policz zabawki i wpisz odpowiednią cyfrę. Wykonaj dodawanie. Pokoloruj obrazek.

zał.2

 

Dzień 18.06.2020r.

Usprawnianie percepcji słuchowej.

Różnicowanie dźwięków:

1) Dziecko zamyka oczy lub odwraca się, a druga osoba uderza w jakiś przedmiot (np. garnek, blat stołu) lub gra krótką melodię na instrumencie – należy zgadnąć, co jest źródłem dźwięku;

2) W ćwiczenie można zaangażować rodzeństwo, babcię , dziadka: jedna osoba  woła jakiś wyraz, a dziecko  ma zgadnąć, kto wołał;

Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej:

Podział zadania na wyrazy:

Liczenie wyrazów w zdaniu (zaczynamy od krótkich zdań, przechodząc następnie do coraz bardziej złożonych).

 

Dzień 19.06.2020r.

Usprawnianie ruchów ręki i palców.

Potrzebne będą : nożyczki, zał. 4 , makaron, sznurek .

wycinanki – wycinamy najpierw po linii prostej (paski), potem obcinanie konturów figur geometrycznych.

Nawlekanie makaronu na sznurek – stwórz według własnego pomysłu korale dla mamy lub babci.

załącznik  4

 

Dzień 22.06.2020r.

Ćwiczenie usprawniające pamięć wzrokową i spostrzegawczość .

Potrzebne będą: zał.1 , nożyczki

Memory wakacyjne – Dziecko samodzielnie wycina obrazki, następnie układamy je na stole tak aby nie było widać obrazków. Każdy gracz odkrywa po dwie karty i zapamiętuje co się na nich znajdowało. Wygrywa ten kto zbierze najwięcej par.

Załącznik 1

 

Dzień 23.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące sprawność manualną.

Potrzebne będą: nożyczki, gumka , zał. 2

Krawat dla taty – wycinamy dokładnie krawat, z pomocą mamy uzupełniamy zdania, kolorujemy najładniej jak potrafimy, na koniec złóż życzenia i wręcz tacie prezent. Miłej zabawy!

 

Dzień 24.06.2020r.

 

Usprawnianie motoryki dużej.

Proponuję takie zabawy jak: Zbieramy grzyby z podłogi : marsz, bieg. Slalom – marsz, bieg, przeskok (wykorzystaj małe przeszkody),  skoki przez linę, zabawa w klasy itp.

 

Dzień 25.06.2020r.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Potrzebne będą : dwie butelki z wodą , sznurek, bibuła ( 4 kolory), taśma.

Link do zabawy: https://www.facebook.com/MissAngieSandoval/videos/271134390599398

Miłej zabawy ! 😊

 

Dzień 26.06.2020r.

Rozwijanie kreatywności dziecka.

Potrzebne będą  : papierowy talerzyk, plastelina, dwie wykałaczki, makaron rurki-jasny i ciemny

i głowa żyrafy mocowana na taśmę dwustronną.

A gdy żyrafa będzie gotowa możecie zaśpiewać piosenkę na melodię Panie Janie

„To żyrafa, to żyrafa fa,fa,fa,fa,fa,fa

Długą szyję ma, długie nogi ma

Żyrafa, fa, żyrafa fa”

 

Dzień 29.06.2020r.

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą.

Głupi Jaś – Dwie osoby stojące naprzeciw siebie rzucają do siebie piłkę. Trzecia osoba ustawia się twarzą do rzucającego i próbuje przechwycić piłkę. Może to zrobić wtedy, gdy rzut będzie niecelny i piłka upadnie, lub gdy, podskakując wysoko, złapie ją. Kiedy „głupi Jaś” przechwyci piłkę, zamienia się miejscem z dzieckiem/osobą , które właśnie rzucało.

Podawanie piłki górą – Dzieciaki (można zaangażować rodzeństwo, babcię, dziadka) siedzą w rozkroku na ławeczce, jedno za drugim tyłem do siebie. Pierwsze dziecko podaje górą pikę następnemu, a ono przekazuje ją kolejnemu, aż do samego końca.

Celowanie – Ustawiamy na środku placu dużą piłkę (najlepiej do koszykówki). Metr od niej rysujemy linię, na której staje rzucające dziecko, które otrzymuje małą piłkę, którą stara się trafić w dużą. Po dwóch kolejkach staramy się zwiększyć odległość.

 

Dzień 30.06.2020r.

Ćwiczenie doskonalące sprawność manualną.

Wakacje tuż, tuż – a więc zróbmy wspaniałą pracę plastyczną .

Potrzebne będą : waciki, brązowa kartka, farby, kolorowa kartka , klej, nożyczki, brokaty, cekiny, jeżeli nie mamy w domu możemy użyć suchych produktów znajdujących się w kuchni np. kasza, ryż, makaron itp.

Rysujemy rożek w kształcie trójkąta i wycinamy, przyklejamy go na kolorową kartkę i doklejamy trzy waciki okrągłe, tworzymy własne wakacyjne lody. Ozdabiamy według własnych pomysłów. Miłej zabawy!!