image
hl1

Język angielski już od najmłodszych lat!

 

 

W naszym przedszkolu języka angielskiego uczą się wszystkie dzieci – dwa razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć:

3 latki – 15 minut

4 latki – 15 minut

5 latki – 30 minut

6 latki – 30 minut

 

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

 

Do wprowadzenia nowych słówek wykorzystywane są liczne piosenki, rymowanki, bajki oraz prace plastyczne.

 

Podstawą i mottem zajęć jest: NAUKA PRZEZ ZABAWĘ.

 

Poniżej zamieszczane będą słówka, których dzieci uczą się w danym miesiącu.

 

Zajęcia prowadzi: mgr Katarzyna Dzimira

 

 

PAŹDZIERNIK 2018

 

3 latki -> Hello!; Bye-bye!; head; shoulders; eyes; mouth; nose; autumn; windy; mushrooms; red; yellow; green; leaves; yes; no; apple; pear; banana; fruit salad;

4 latki -> Hello!; Bye-bye!; head; shoulders; eyes; mouth; nose; autumn; leaves; red; yellow; orange; raining; windy; big; small; green; blue; pink; purple; carrots; corn; peas; beetroots;

5 latki -> Hello!; Bye-bye!; yellow; red; blue; head; shoulders; knees; toes; eyes; ears; mouth; nose; hair; autumn; autumn tree; berries; apples; pumpkin; hedgehog; lemons; peppers; cheese;

6 latki -> head; shoulders; knees; toes; eyes; ears; mouth; nose; house; attic; bedroom; bathroom; dining room; kitchen; sleep; brush my teeth; eat; play hide and seek; cook; big; small; windows; door; roof; chimney; circle; triangle; square; star; yellow; red; blue; lift;

 

 

LISTOPAD 2018

 

3 latki -> apple; banana; pear; fruit salad; plate; delicious; red; yellow; green; day; night; sun; stars; up; down;

 

4 latki -> carrots; corn; peas; beetroots; pot; rainbow soup; colours; warm; cold; windy; stormy; snowing;

Do you want…(peas/corn)?; No, thank you!; Yes, I do!;

What’s the weather like? It’s…

 

5 latki -> apples; lemons; peppers; cheese; sandwich; picnic; picnic basket; sunglasses; scarf; umbrella;

Yes, please!;

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!;

 

6 latki -> circle; triangle; square; star; red; yellow; blue; lift; telescope; space rocket; space robot; pink; purple; orange; green; brown; white; black; swimming; playing; jumping; skiing; skipping rope; swimsuit; football; skis;

Yes, I can.

GRUDZIEŃ 2018

3 latki -> day; night; sun; star; quiet; noisy; up; down; winter; cold; snowman hat; Christmas tree; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas!;

4 latki -> balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; wind; storm; snow; winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas!; glue; brush; doll’s; house; stick horse; swing;

5 latki -> It’s sunny!; It’s windy!; It’s raining; sunglasses; scarf; umbrella; snow; snowballs; snowman; eyes; nose; mouth; tummy; hat; scarf; coat; stockings; decorations; milk and biscuits; Christmas tree; Santa Claus; doll; ball; plane; train;

6 latki -> swimsuit; football; skipping rope; skis; swimming; playing; skipping; skiing; It’s hot and sunny; It’s cloudy; It’s foggy; It’s snowing; I like…(swimming); Can I have…(a swimsuit)?  Do you like…(swimming)?; Yes, I do; No, I don’t; winter; angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus; It’s snowing; It’s hot and sunny; It’s freezing; T-shirt; shorts; jacket; trousers;

 

STYCZEŃ 2019

3 latki -> teddy bear; blocks; bubbles; cake; presents; Happy birthday!; 1, 2, 3; candles; magic wand; dress; hat; badge; red; yellow; green;

4 latki -> glue; brush; doll’s house; stick horse; swing; present; one; two; three; mummy; daddy; I can make…; shirt; trousers; wellies; raincoat;

5 latki -> doll; ball; plane; train; green; brown; orange; blue; yellow; red; 1, 2, 3; hat; jumper; coat; boots; scarf;

6 latki -> T-shirt; shorts; dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat; numbers 1-10; colours; It’s freezing!; It’s hot and sunny (cloudy/foggy/snowing); If you’re wearing…; Put on…numbers; What are you wearing?; in; on; under; pizza; broccoli; tomatoes; pineapple; box.

 

LUTY

 

3 latki -> dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy; teddy bear; blocks; fish; bird; frog; yellow; blue; red; green;

4 latki -> shirt; trousers; wellies; raincoat; sleepy; numbers 1-5; Can you see…?; Help me, please!; ladybird; bee; ant; caterpillar;

5 latki -> hat; jumper; coat; boots; scarf; cold; hot; put on; take off; bunny; duck; cat; pig; dog; tail;

6 latki -> in; on; under; pizza; box; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese; I’m hungry!; chop; slice; grate; Do you like…?;

 

MARZEC 

3 latki -> grass; water; tree; fish; bird; frog; yellow; red; blue; green; swim; fly; jump; spring; sunny; egg; chick; mummy; daddy; family; house;

4 latki -> ladybird; bee; ant; caterpillar; grass; flower; bugs; colours; numbers; grass; flower; big; small; spring; butterfly; Easter Bunny; Easter egg; mummy; daddy; car; train; boat; balloon;

5 latki -> bunny; duck; cat; dog; pig; clean; dirty; feet; wash; climb; swim; hop; roll; numbers; colours; Easter Bunny; Easter egg; chocolate; big; small; elephant; mummy; daddy; baby; sister; brother; family;

6 latki -> lion; parrot; monkey; kangaroo; monster; eyes; teeth; wings; tail; arms; feet; big; short; long; happy; sad; curious; scared; spring; vegetables; play hopscotch; Easter; Easter basket; Easter eggs; mummy; daddy; grandma; grandpa; garden; digging holes; planting seeds; watering seeds; picking flowers;