image
hl1

DZIEŃ MATEMATYKI

16 marca w grupie „Misie” odbył się „Dzień matematyki”. Został on zorganizowany w ramach realizowanego przez grupę projektu #20 minut dla matematyki. Dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zabawach rozwijających kompetencje matematyczne. Podczas zabaw przy muzyce doskonaliły orientację w schemacie ciała oraz orientację przestrzenną. Rozpoznawały kolory, nazywały figury geometryczne, określały ich cechy, klasyfikowały je oraz układały z nich kompozycje wg własnych pomysłów. Rozpoznawały cyfry, dopasowywały do nich odpowiednią ilość określonych elementów. Przeliczały na konkretach, tworzyły zbiory równo i nierównoliczne, określały gdzie jest mniej a gdzie więcej. Poprzez gry planszowe doskonaliły liczenie (przeliczanie kropek na kostce), czekanie na swoją kolej, umiejętność przestrzegania zasad gier oraz wygrywania i przegrywania. Odbyły się również zabawy plastyczne. Zadaniem dzieci było pokolorowanie kwiatków na karcie oraz odbicie palcem zamoczonym w farbie takiej ilości listków na łodydze, aby zgadzała się z podaną obok cyfrą. Wszystkie zadania były dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci, które z dużym zaangażowaniem i radością podejmowały kolejne matematyczne wyzwania. 🙂

Dorota Bożek-Chrobak