image
hl1

KONKURS “Eko-plakaty tworzą przedszkolaki”

W dniach od 06.09.2022 do 13.09.2022 odbył się konkurs w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie pt. :“Eko-plakaty tworzą przedszkolaki”. Celem konkursu było : pobudzanie do aktywnego działania na rzecz ochrony przyrody; uświadomienie dzieciom źródeł zanieczyszczenia środowiska; wzbogacenie wiedzy dzieci o odpadach; przybliżenie i uświadomienie dzieciom wagi problemów ekologicznych; promowanie idei dbałości o środowisko naturalne; kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych w świetle codziennych czynności. W konkursie udział wzięły wszystkie grupy w przedszkolu. Każda grupa została nagrodzona za wysiłek włożony w wykonaną prace. Nagrody zostały ufundowane z projektu (min. Globusy interaktywne, mapy interaktywne, mikroskopy USB, układy słoneczne itp.), który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku szkolnym pt. „ Chodźmy w ekologów ślady -ziemia sama nie da rady”.