image
hl1

Konkurs ekologiczny „Ekozwierzaki”

W październiku w naszym przedszkolu ogłoszony został konkurs ekologiczny „Ekozwierzaki”. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszych. Zadaniem przedszkolaków było wykonanie „Ekozwierzaka” samodzielnie lub z pomocą rodziców przy użyciu materiałów wtórnych. Powstały w ten sposób przestrzenne, niezwykle fantazyjne zwierzaki. W pracach plastyczno-technicznych wykorzystano wszystko to, co jest już nam niepotrzebne lub jest wyrzucane. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.