image
hl1

Konkurs ekologiczny

                 „ Moje środowisko”

 

21 lutego został ogłoszony konkurs ekologiczny „ Moje środowisko” , którego celem było wykonanie plakatów wraz z hasłem . Konkurs miał pomóc w wyborze hasła promującego projekt ekologiczny „Moje środowisko”. Do konkursu przystąpiło 6 grup przedszkolnych, wszystkie hasła jak i plakaty były pomysłowe i ciekawe. Dziękujemy rodzicom za głosy i pomoc w wyborze hasła.  Pierwsze miejsce zdobył plakat  grupy  1 „Misie” z hasłem : „ Chodźmy w ekologów ślady, Ziemia sama nie da rady”.

Dziękujemy za zaangażowanie oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla każdej grupy.