image
hl1

Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”

W naszym przedszkolu dzieci miały okazję wziąć udział w konkursie pt. ,, Pomocna dłoń”. Celem konkursu była popularyzacja idei wolontariatu wśród dzieci- niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, podania im ,,pomocnej dłoni”, kształtowanie postaw prospołecznych, które mogą przynieść korzyść innej osobie lub grupie osób, zachęcanie do pomagania innym, dzielenie się z innymi. Konkurs skierowany był do wszystkich grup w przedszkolu. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i miłe upominki.