image
hl1

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA 

 

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku ten dzień wypada w niedzielę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w poniedziałek - 21 listopada.  

Dnia 21 listopada w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia w najstarszych grupach dzieci 5 i 6 letnich  Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Z tej okazji w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu przekazanie wszystkim przedszkolakom, iż mają swoje prawa, m.in.: prawo do zabawy, do nauki, do imienia, do życia w rodzinie, do szacunku i miłości. 

Przedszkolaki oglądały  film pt. „Wszyscy mamy prawa”, poznały „Konwencję o Prawach Dziecka” i wypowiadały się na temat swoich praw , wykonywały plakat na temat ,,Praw dziecka”. 

Poprzez wyżej wspomniane działania przedszkolaki poznały przysługujące im prawa, a także obowiązki dorosłych wobec nich.