image
hl1

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dnia 20 listopada 2019r. nasze Przedszkole przyłączyło się do obchodów 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF. Z tej okazji w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu przekazanie wszystkim przedszkolakom, iż mają swoje prawa, m.in.: prawo do zabawy, do nauki, do imienia, do życia w rodzinie, do szacunku i miłości.