image
hl1

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

Tolerancja

Każdy z nas duży czy mały

Ma prawo do wspólnej zabawy

Chociaż wielkością się różnimy

Tolerować siebie musimy.

  

Dnia 16.11.2020r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.