image
hl1

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI

Szanowni Rodzice i Dzieci!

Serdecznie dziękujemy za udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Zebrane pieniądze zostały przekazane Towarzystwu z przeznaczeniem na pomoc dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych. W tej edycji udało nam się zebrać kwotę w wysokości 133zł. Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji.

pedagog Anna Glapska