image
hl1

 

Próbny alarm przeciwpożarowy - wiemy jak się zachować.

 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 12.10.2022r. o godz. 9.30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki i personel obecny w budynku przedszkola. Na umówiony sygnał, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi na umówione miejsce zbiórki.

Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.