image
hl1

 

Bezpieczeństwo w sieci – ochrona danych osobowych  w zdalnym nauczaniu

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi przystąpiło do realizacji programu „Bezpieczny Dolnoślązak 2021” , którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 W ramach projektu nauczycielki w starszych grupach przeprowadziły rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie zwłaszcza podczas nauczania zdalnego. Przedszkolaki obejrzały ciekawe filmiki jak bezpiecznie korzystać z internetu. Przeprowadzone zostały rozmowy, burza mózgów.

Znakiem naszych czasów jest ogromny postęp technologiczno-informacyjny. Z roku na rok coraz to młodsze dzieci korzystają z komputera, Internetu zwłaszcza teraz w tym okresie podczas nauczania zdalnego. To dobrze bowiem przed postępem nie uciekniemy. Korzystanie z komputera, Internetu może przynieść dziecku wiele korzyści. Ułatwia i wspomaga naukę, uczy-bawiąc. Daje możliwość dostępu do olbrzymich zasobów informacji , rozwija zainteresowania i samodzielność.

Dziś już nikogo nie zdziwi widok 3 czy 4 – latka z tabletem w ręku. Nie możemy zabronić dziecku korzystania z Internetu, musimy być jednak bardzo ostrożni, bo zagrożeń w sieci jest wiele. Zazwyczaj dotyczą one trochę starszych dzieci i młodzieży, ale już rodzice przedszkolaka powinni być wyczuleni na pewne sprawy, ponieważ w tym zakresie bardzo ważna jest profilaktyka.

Sam w sobie Internet nie jest ani dobry ani zły. Jednak z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko.

Główne zagrożenia Internetu:

1. Niechciane i nieodpowiednie treści;

2. Nękanie w Internecie tzw. cyberprzemoc;

3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w Sieci;

4. Łamanie prawa /straty finansowe;

5. Uzależnienie od Internetu.