image
hl1

Udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole 2023 realizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

Lekcja bohaterstwa

Temat; ‘’ BohaterON w Twojej Szkole 2023.

Cel.

Zaangażowanie w edukację patriotyczno-historyczną przeprowadzone wśród dzieci pozwolą podtrzymywać pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach oraz zrozumieć pojęcie współczesnego patriotyzmu.

Sprawozdanie z lekcji.

W dniu 24.10.23r Przedszkolaki z gr. KOTKI z Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie wzięły udział w projekcie ,, BohaterON w Twojej szkole.

Podczas realizacji projektu dzieci zapoznały się w ciekawy, atrakcyjny sposób z Bohaterami Powstania Warszawskiego. Utrwaliły znaczenie pojęcia Patriotyzm, Historia, Ojczyzna. Obejrzały film pt ,, Jak zostałem bohaterem ‘’ na temat 8 letniego chłopca Leona i jego przyjaciela Helmera z Anglii, jak poznają znaczenie słów tj. Ojczyzna, bohaterstwo. Wykazują się czujnością i odwagą.  11 listopada staje się dla nich ulubionym dniem w roku – dniem prawdziwego bohaterstwa. W podziękowaniu za bohaterską odwagę, wykonały plakat przedstawiający ich wdzięczność Bohaterom Powstania Warszawskiego.

Udział w projekcie jest cennym doświadczeniem dla młodego pokolenia, uczącym szacunku do własnej Ojczyzny, kształtujący postawę tolerancji i szacunku do innych. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział w zajęciach i chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat Bohaterów projektu i Historii ich ojczyzny.

                                   TO BYŁA WSPANIAŁA LEKCJA HISTORII.