image
hl1

Quiz ekologiczny

W naszej placówce często na zajęciach rozmawiamy o ochronie środowiska naturalnego, ekologii, recyklingu, bierzemy udział w konkursach i akcjach o charakterze proekologicznym, dlatego też nasze przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 przy współpracy ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przystąpiło do realizacji projektu ekologicznego „Dobre Rady na Odpady” . Dnia 05.10.2017 r. podsumowaliśmy wiedzę naszych przedszkolaków podczas Przedszkolnego Quizu Ekologicznego, który zakończył drugi etap projektu. W tym dniu dzieci przybyły do przedszkola ubrane w celowo wytypowane kolory: biały, niebieski, zielony i żółty, na potwierdzenie, że wszystkie dzieci w naszym przedszkolu doskonale znają się na ochronie środowiska i segregacji odpadów. Każda grupa przyniosła ze sobą plakat o tematyce proekologicznej oraz przedstawiła swoje przewodnie hasło. Quiz rozpoczął się od ekologicznych zagadek, następnie przedszkolaki rozpoznawały smaki i substancje rozpuszczone w wodzie, grały na wodnych instrumentach, trafnie odpowiadały na wszystkie pytania. Następnie pani dyrektor odczytała przyrzeczenie małego ekologa, a wszystkie dzieci obiecały stać na straży ochrony przyrody. Na zakończenie każda grupa otrzymała dyplom uczestnictwa w projekcie ekologicznym „Dobre Rady na Odpady”, którego celem było promowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora projektu – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Przedszkolaki udowodniły, że nawet będąc małym dzieckiem można posiadać dużą wiedzę na temat otaczającej nas przyrody. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w ochronie otaczającego nas środowiska, a sponsorowi nagród za pomoc w realizacji projektu.