image
hl1

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”

W dniu 17.12.2020roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na,, najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”. W konkursie wzięło dział 9 dzieci. Nagrodzono wszystkich uczestników upominkami i dyplomami. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.